Marknadsledande lösningar för samtliga steg i bolåneprocessen

2022-01-17

Trycket på bostadsmarknaden har varit intensiv under en längre period. Varje dag genomförs mängder av bostadsaffärer och ännu fler omförhandlingar av lån. UCs digitala tjänster hjälper och förser marknadens aktörer med blixtsnabba beslutsunderlag.

Vi fångade upp Stéphane Hedman, ansvarig för UC Bostad, och bad honom berätta mer.

Vad är viktigast att tänka på för ett lyckat bolåneerbjudande?

- På UC har vi sedan länge tjänster för att identifiera önskade kunder och målgrupper. I dagens hårda konkurrens är det viktigt för varje bolåneaktör att, förutom att framhäva sina specifika fördelar, göra kundresan så smidig som möjligt. Det räcker inte med att ha digitala kanaler. Många affärer går förlorade om kunderna upplever processen som tidskrävande och jobbig jämfört med andra alternativ. Det gäller att minimera sannolikheten för fel och manuell svarshantering som tar tid. Om konkurrerande lösningar ger svar direkt så är risken stor för minskad konvertering. UC Bostad har tjänster som möjliggör en smidig och personlig kundupplevelse.

Hur hjälper UC Bostad sina kunder utveckla kundupplevelsen?

- Vi har lösningar som möjliggör att kunder slipper fylla i många uppgifter om bostaden. En del processer kan rationaliseras om kunden har identifierat sig - exempelvis via BankID – och mycket information kan ifyllas med automatik. För att minimera kundtrösklar och öka konverteringen från besökare till kund har vi även sökfunktioner som inte kräver inloggning och som föreslår kända uppgifter som till exempel adress, fastighetstyp och bostadsyta. Våra tjänster leder till att antalet felaktigt ifyllda ärenden minimeras och till en hög automatisering - sammanfattningsvis en kvalitetssäkrad process för banken och smidig upplevelse för kunden.

Träffsäkra värderingar

- Våra statistiska värderingar baseras alltid på objektspecifika egenskaper. Har exempelvis ett hus byggts ut eller genomgått en omfattande renovering så fångar vi in det i våra värderingar.

En viktig del i kundresan är att som bolåneaktör ge en kvalitativ återkoppling och visa på kunskap. Det kan exempelvis handla om att en kund ifrågasätter en värdering. Ibland har formella uppgifter inte uppdaterats för att bostadsägaren/BRF inte inrapporterat förändringar. I andra fall kan kunden hänvisa till andra objekt som sålts till andra kvadratmeterpriser. I tjänsten UC Ortspris kan handläggare analysera prisnivå och prisutveckling baserat på försäljningar av liknande objekt (samma typ, liknande boyta, byggår osv) i ett specifikt område. Ofta kan det finnas betydande variationer i kvadratmeterpris mellan olika områden i samma kommun och även mellan olika storlekar i samma område. Det kan även förekomma att kundens objekt avviker så pass mycket från områdets övriga bostäder att det krävs en värderingsman.

Automatiserade stockvärderingar

- Bolåneaktörer uppdaterar vanligtvis värdena på varje objekt i sin stock två till fyra gånger per år och det är då viktigt att säkerställa att de får korrekta värden och även uppdaterar informationen om fastigheterna som förändrats i sin stock. Vi har utvecklat en automatiserad process för detta som vi kallar för sekvensvärdering.

Snabb och kvalitetssäkrad fastighetsinformation

- UC Bostad erbjuder inte bara blixtsnabba värderingar på småhus och bostadsrätter. Med direktkoppling mot Lantmäteriet har vi utvecklat modernt utformade fastighetsutdrag (FastighetPlus) och flexibla APIer för att hämta fastighetsinformation såsom panter, ägare och taxeringsuppgifter. Det innebär att våra kunder numera kan hantera all behövd fastighetsinformation från en och samma leverantör.

Lösning för hela kreditprocessen

- Inte nog med det. Med UC som leverantör, får kunderna information för hela kreditprocessen från personuppgift till bostadsinformation. Vi har stöd för en helt integrerad process från utveckling till produktion. Med dagens höga krav på integritet har vi stöd för en helt anonymiserad utveckling av nya digitala flöden.

Hur viktigt är det att kolla upp en bostadsrätts ekonomi?

- Vid belåning av lägenhet i en bostadsrättsförening är det viktigt att ta hänsyn till skuldsättning, månadsavgift, antalet lägenheter, byggår och om föreningen är äkta eller inte. Hur stora är lånen och låneräntan? Uppfyller viktiga nyckeltal villkoren för satta gränser? Behövs specifika bokslutsuppgifter? Hur hög blir månadsavgiften vid högre ränta? Vad har byggnaden för energiklass och uppfylls villkor för gröna lån?

Allt detta påverkar den boendes ekonomi och kan påverka vilken ränta som kan erbjudas. Och dessa faktorer är en del i en modern digital bolåneprocess. Informationen erhålls blixtsnabbt via våra APIer och det mesta kan även hämtas via vår webb.

Om vi blickar framåt, vad har UC för spännande nyheter på gång?

- Utöver att ständigt förbättra och utöka befintliga tjänster ser vi att ökat fokus på klimatförändringar och ESG-frågor gör att även bolåneaktörer behöver ta hänsyn till detta i sin process. Vi lanserar inom kort en ny tjänst kallad Fastighetsrisk och ett klimatscore som initialt kommer att klassificera Sveriges alla byggnader utifrån risk för översvämning/vattenskada, där vi kikar på risker för belägenhet både nära kust och vattenflöden. Sådant är värdepåverkande och därför viktigt att ta hänsyn till i bolåneprocessen.

Läs mer om UC Bostad