Kvinna och chef – fyra röster om rollen som ledare

2020-08-28

Sverige brukar beskrivas som världens mest jämställda land. Ändå är har bara 19 procent av i runda tal 175.000 svenska aktiebolag en kvinnlig vd*. Det visar statistik från UC.

För att förstå den utmaning kvinnliga ledare möter ställde vi några frågor till fyra kvinnor med toppositioner – Anneli Adler på Danske Bank, Amanda Lundeteg på stiftelsen Albright, Liza Nyberg på Svensk Fastighetsförmedling och Ann-Louise Lökholm-Klasson på Sweco.

På UC ser vi det som en självklarhet att jobba för en jämn könsfördelning bland ledare, men också i hela bolaget.

– Idag har vi en fördelning av cirka 40 procent kvinnor och cirka 60 procent män, målet är 50/50. Vi arbetar på olika sätt för att uppnå detta. Ett exempel är att vi lägger mycket arbete på att rekrytera fler kvinnor till mansdominerade befattningar, säger Eleonor Ohlander, HR-direktör och del av koncernledningen för Enento Group där UC ingår. Hon fortsätter:

– Själv upplever jag att mitt yrkesliv mestadels har varit jämställt, men som många andra har jag mötts av situationer där behovet att få en jämnare fördelning mellan män och kvinnor har funnits. På tidigare bolag har jag till exempel varit enda kvinnan i ledningsgruppen – något som tyvärr inte är ovanligt.

Hur tänker kvinnliga chefer om ledarskap? 

Hur tänker andra kvinnliga chefer om ledarskap? Vi frågade en inspirerande kvartett med minst sagt gedigna cv:n. Alla har de utmärkt sig som ledare på olika sätt. Vi ställde samma fyra frågor till dem och fick en del överraskade svar som ger en rad nya perspektiv på ledarskap. Häng med och se vad de svarade.

Anneli Adler, affärsområdeschef retail, Danske Bank Sverige.

Varför är du chef?

– Jag gillar att jobba med strategiska beslut och trivs i en miljö där jag kan påverka. Det är roligt att se när en verksamhet utvecklas och att vara med och bidra till det. Min främsta drivkraft är att bygga förutsättningar för andra människor att göra ett bra jobb och utvecklas. För mig är det viktigare än att sträva efter makt.

Finns det några speciella utmaningar i att vara kvinna och ledare?

Definitivt. Jag har varit ledare i 20 år. Under den tiden har jag varit partner, småbarnsförälder, tonårsförälder och mor till utflugna barn. Med tanke på könsstrukturerna i samhället tror jag att utmaningen att kombinera ledarskap med privatliv och föräldraskap är större för kvinnliga ledare. Fortfarande förväntas en ledare vara en stark man. Som kvinna måste du förhålla dig till den förväntansbilden och normen. Utmaningen för ledare oavsett kön är att behålla och utveckla sina personliga egenskaper och styrkor istället för att anpassa sig till en norm.

Hur ser du på vikten av mångfald bland ledare?

– En jämn representation är avgörande från alla aspekter – inte bara kön. Det är en förutsättning för att förstå kunder, bygga bra affärer, rekrytera rätt medarbetare och skapa goda arbetsplatser. Förebildsperspektivet är också viktigt för unga som kommer in i verksamheten.

Finns det något råd du skulle gett till ditt yngre jag, med det du vet idag om ledarskap?

– Skaffa en bred kompetens. Ska du jobba i min bransch är det självklart bra att studera ekonomi eller juridik, men lägg gärna till en extra kompetens som psykologi eller beteendevetenskap. Jobba också med en egen kort och en lång plan, men våga ta möjligheter som dyker upp längs vägen. Och skaffa dig en bra ledare som mentor. Du måste kanske inte heller bli hög chef när du är 35 och har småbarn. Kanske kan det finnas utrymme för att tajma det med din privata situation, du kommer arbeta under många år!

Tycker du att vi borde prata mer eller mindre om kvinnligt ledarskap?

– Mer om ledarskap, men mindre om kvinnligt och manligt. Vi behöver prata om vilka normer som råder för ledarskap och hur vi skapar förutsättningar för fler kvinnor att ta plats som ledare. Och vi behöver diskutera vad framtida generationer tycker att gott ledarskap står för. Det är emellanåt ett tungt och tufft jobb och återhämtning är nödvändig för alla i ledarroll, oavsett vem man är. Hållbart ledarskap är en diskussion som borde föras i fler forum.

Amanda Lundeteg, vd stiftelsen Albright.

Varför är du chef?

– Jag gick från att vara praktikant till att bli chef. Då handlade det om att jag gillar att producera, göra saker och lösa problem. Senare också om att få vara med och sätta agendan, men idag handlar det mer om att se till att medarbetare trivs och kunna skjuta in energi i deras arbete. Och så gillar jag att ha ansvar och fatta beslut.

Finns det några speciella utmaningar i att vara kvinna och ledare?

Massor av utmaningar. Om en man och kvinna har exakt samma meriter döms kvinnan efter en hårdare måttstock. Det har gjorts experiment som visar fenomenet väldigt tydligt. Det är svårt för en kvinna att göra rätt. Syns du får du höra att du är för mycket, gör du det inte heter det att du måste våga ta plats. Män har varit ledare i århundraden, därför är ledarskap av tradition förknippat med att vara man.

Hur ser du på vikten av mångfald bland ledare?

– Självklart är det viktigt. Meriter ska styra, men tyvärr gör de inte det idag. Vita män premierar vita män och därför är kvinnor och minoriteter kraftigt underrepresenterade i ledningsgrupper och styrelser. Tio procent kvinnor på vd-poster är en pinsam siffra för ett land som Sverige. Ändå finns det gott om studier som visar att bolag med mångfald i ledningsgruppen presterar bättre. Mångfald är helt enkelt ett sätt att kombinera rättvisa och lönsamhet.

Finns det något råd du skulle gett till ditt yngre jag, med det du vet idag om ledarskap?

– Alliera dig med andra kvinnor i ledande ställning. Använd dem som stöd och bollplank. Du kan inte lösa allt själv så ta stöd av andra. Mitt andra råd att nöja dig med good enough. Skippa de där sista 20 procenten av förberedelser vare sig det handlar om att preppa för ett möte, förbereda en presentation eller planera en strategidag. Du får mer gjort, får mer vila – och det kommer att bli bra ändå. Och skaffa verktyg för att bemöta härskartekniker.

Tycker du att vi borde prata mer eller mindre om kvinnligt ledarskap?

– Mindre om skillnaderna mellan kvinnors och mäns ledarskap eftersom det inte finns några större skillnader. Men mycket mer om att kvinnor och minoriteter vittnar om diskriminering i arbetslivet och om hur vi ska bryta den. Mitt förslag är att varje arbetsplats ska kartlägga sin egen organisation och ta tempen på hur den fungerar när det gäller jämställdhet och mångfald. Sätt sedan mål för hur arbetsplatsen ska bli bättre.

Liza Nyberg vd Svensk Fastighetsförmedling

Varför är du chef?

– För att jag går igång på att utveckla organisationer och få människor att ta kliv framåt. Det sagt har alla yrken både framsidor och baksidor. För det är klart att det är en utmaning att leda under stora förändringar. De flesta säger nog att de gillar förändringar, men det gäller mest när de själva fått sätta agendan. I förändringar blir människor berörda och som ledare står du längst fram i både medgång och motgång.

Finns det några speciella utmaningar i att vara kvinna och ledare?

– Det är klart att det finns. Men den största utmaningen för alla är att hitta det personliga ledarskapet. Att vara dig själv och våga stå för det istället för att kliva in i någon roll som omgivningen förväntar sig av dig. För mig är det inte något val. Jag skulle aldrig kunna fungera i en organisation där jag inte kan stå upp för mina värderingar.

Hur ser du på vikten av mångfald bland ledare?

– Mångfald i alla avseenden är oerhört viktigt. Det värsta som finns är en ledningsgrupp där alla tycker precis likadant. Jag vill omge mig människor som vågar ifrågasätta. Det är en förutsättning för en kreativ process.

Finns det något råd du skulle gett till ditt yngre jag, med det du vet idag om ledarskap?

– Mitt råd är att våga. Våga ta steget, våga vara dig själv, våga omge dig med duktiga människor och våga lita på dem och ge dem ansvar. Du ska aldrig tro att du själv kan vara smartast i allt.

Tycker du att vi borde prata mer eller mindre om kvinnligt ledarskap?

– Låt oss prata mindre om kvinnligt ledarskap och mer om bra ledarskap. Och så är det otroligt viktigt att kvinnliga ledare fungerar som förebilder, delar med sig av sin kunskap genom att ställa upp som mentorer och uppmuntrar andra kvinnor att våga ta steget att bli ledare.

Ann-Louise Lökholm-Klasson, vd Sweco Sverige

Varför är du chef?

– Jag drivs av att utveckla organisationer, andra människor och mig själv. Jag var 27 år när jag för första gången fick frågan och hade fram till dess inte tänkt på mig själv som chef och ledare. Jag minns mycket väl hur jag satt hemma hos en vän och vände och vred på frågan. I det ögonblicket var jag väldigt mycket tjej och tänkte: kan jag verkligen? Men jag gillar att utmana mig själv. Det fällde avgörandet.

Finns det några speciella utmaningar i att vara kvinna och ledare?

– När jag började för 20 år sedan fanns det definitivt utmaningar. Jag hade inga förebilder av mitt eget kön. Jag såg bara män i ledande positioner och jag var ung. Idag har jag en senioritet i mig själv och en position som ger makt. Därför upplever jag inte några speciella utmaningar i att vara kvinna och ledare. För mig finns det heller inget särskilt kvinnligt eller manligt ledarskap. Det finns bara individer vars olika bakgrund innebär att de tar sig an ledarskapet på olika sätt.

Hur ser du på vikten av mångfald bland ledare?

– Jag tycker mångfald är viktigt av rent egoistiska skäl. Sådana organisationer är både lönsammare och mer framgångsrika. Får jag välja vill jag självklart leda en sådan organisation. Det säger sig självt att du inte kan nöja dig med att söka i halva rekryteringsunderlaget om du vill hitta den bästa kandidaten. I dagens komplicerade värld har den allsmäktige chefen spelat ut sin roll. Därför får ledningsgruppen en allt viktigare roll. I den vill du ha med så många olika perspektiv som möjligt.

Finns det något råd du skulle gett till ditt yngre jag, med det du vet idag om ledarskap?

Våga stå på dig, våga ta plats. Och fundera över vad ledarskap innebär för dig men också över människors drivkrafter. Skriv ned det du kommer fram till och lär dig att prata om det inför andra. Som ledare måste du kunna skapa engagemang och få med dig människor.

Tycker du att vi borde prata mer eller mindre om kvinnligt ledarskap?

– Det korta svaret är att vi ska nöja oss att prata om ledarskap.

Det där korta svaret fungerar även som en bra sammanfattning av budskapet från de fyra ledarna. Vi behöver röra oss bort från etiketten ”kvinnligt ledarskap” och istället fokusera på att det bara finns olika ledarskap. Ett faktum som bekräftas av information från våra egna databaser med företagsstatistik på UC. Där ser vi att tydligt att vd:s kön inte spelar någon roll varken för ett företags lönsamhet eller risk för att gå i konkurs.

*Urvalet avser aktiebolag med en omsättning på minst en miljon kronor och som rapporterat in uppgift om vd.