Kronofogden sätter käppar i hjulen för kriminella

2018-04-23

Under 2017 mätte Kronofogden ut pengar och föremål från kriminell verksamhet för drygt 53 miljoner kronor. Under året satsade myndigheterna mycket på att säkra tillgångar och återta byte som de kriminella kommit över.

Bakom utmätningarna finns ett väl fungerande samarbete mellan olika myndigheter som syftar till att säkra tillgångar hos personer med koppling till organiserad brottslighet.

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet resulterade även i att de kriminella under 2017 sammanlagt dömdes till 143 fängelseår i tingsrätten.

Antalet fällande domar för ekonomisk brottslighet var det högsta hittills under satsningen.

Kronofogdens samarbete med Polismyndigheten har varit särskilt lyckat och det beror enligt Magnus Arvidsson, enhetschef vid Kronofogden, på att myndigheterna har blivit bättre på att samarbeta. Polisen har även blivit bättre på att förstå hur de kriminella rör sig. Och det är inte under kontorstid på veckodagar utan på helger och kvällar. Polisen gör kontroller och om de har skäl att tro att det kan vara något för Kronofogden kopplas de in. Detta ger Kronofogden möjlighet att röra sig i miljöer de annars inte skulle ha haft tillgång till.

Ett lyckat exempel på samarbetet är att man under förra sommaren gjorde en insats under två sommarnätter när fordon, klockor, smycken och kontanter till ett värde av 765 000 kronor utmättes tillsammans med polisen. Pengar som i stället kunde gå till att betala skulder till brottsoffer och reglera andra skulder. 

Ett annat exempel är ett tillslag på Arlanda, Landvetter, Sturup och Växjö flygplats under en vecka i mars 2017 då Kronofogden tillsammans med Tullverket och Polisen deltog i en insats för att försvåra finansieringen av terrorism och organiserad brottslighet. I det tillslaget utmättes 400 000 kronor i både kontanter och värdefulla föremål.

- Man tror att man är fredad och att kronofogden inte dyker upp när man ska flyga eller kommer till Sverige. Det är en miljö där man inte förväntar sig att möta en kronoinspektör eller kronokommissarie, sa Sajida Bergqvist, operationsledare och Kronofogdens nationella samordnare av samverkansoperationer i samband med operationen.

Myndigheternas gemensamma arbete har även lett till bättre arbetsmetoder, nya lagförslag, bättre kontrollsystem och en fördjupad kunskap om den organiserade brottsligheten.

Fakta

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet pågår sedan 2009.

De samverkande myndigheterna inom satsningen mot organiserad brottslighet är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Publicerad 23 april 2018.