Kreditvärdigheten på all-time high

2017-05-29

Aldrig har kreditvärdigheten bland Sveriges aktiebolag varit så hög som nu. Nu har nio av tio företag god eller mycket god kreditvärdighet.

Det visar att konjunkturen är stark. Företagens resultat har ökat brant sedan hösten 2013 då resultatnivåerna bottnade förra gången. Sedan dess har vinsterna ökat med 140 procent. Andelen företag som har en färsk anmärkning har däremot fallit med 30 procent sedan dess.

Ur fungerar UCs riskklasser?

UC väger samman all tillgänglig information på ett företag. Det kan vara betalningsanmärkningar, hur styrelsen ser ut och bokslutsinformation. Läs mer här

 Publicerad 29 maj 2017.