Hur mycket kostar dålig datakvalitet ert företag?

2024-05-06

Samtidigt som tillgången på data aldrig varit så stor som idag, är bristen på kvalitetssäkrad och integrerad företags- och konsumentdata ett reellt problem för många företag. Undersökningar visar att B2B data förändras med 70 procent på ett år, vilket gör att data snabbt blir felaktig och kan utgöra en affärsrisk.

De flesta verksamheter är idag helt beroende av relevant affärsdata. Att ha tillgång till uppdaterad och anpassad data är affärskritiskt för att optimera dina processer och kunna ta strategiskt smarta affärsbeslut. Men den stora mängden data som finns tillgänglig på marknaden riskerar också att minska kvalitén på information om den inte bearbetas på ett säkert sätt.

Felaktig data utgör både en affärs- och samhällsrisk

Användningen av felaktig data utgör inte bara en affärsrisk, utan också en samhällsrisk. De senaste åren har det tillkommit en uppsjö nya lagstiftningar som avser att säkerställa både kvalitet och säkerhet på data, såsom GDPR. Det är därmed många olika aspekter, möjligheter och risker att ta hänsyn till i sin datahantering.

- Många företag underinvesterar i data och överinvesterarar i teknik. Du skulle väl aldrig köpa en produkt i matbutiken utan en märkning av vad produkten innehåller eller hur färsk den är? Men det är ofta så det går till i våra affärsdatasystem och många baserar strategiskt viktiga affärsbeslut på data som helt enkelt är felaktig. Du behöver en garant som kan säkerställa att du använder rätt data och på ett smart och ansvarsfullt sätt, säger Axel Bäcklund, Head of Enterprise Solutions, Business Insight, på UC. 

Optimerade och automatiserade processer för strategiska affärsbeslut

Marknaden går mot en ökad automatisering och datadrivna beslut vad gäller alla processer, och kunddata är inget undantag. Många företag befinner sig just nu på en förändringsresa med fokus på att uppdatera, effektivisera och integrera befintliga processer med nya datadrivna arbetssätt.

Det finns också ett tydligt behov att kunna samla så mycket data som möjligt på ett och samma ställe, och att få system att samverka, för att hitta gemensamma värden och inte minst kostnadseffektiva arbetssätt. På så sätt är frågan om datahantering också en affärsstrategisk fråga men som ofta hamnar alltför långt ner på prioriteringslistan hos många företag.

- Det finns många möjligheter att växa sin affär effektivt och smart om man har tillgång till rätt kunddata. Men ett misstag som många företag gör är att springa direkt på lösningen istället för att ta avstamp i behovsanalysen. För att data ska vara användbar och addera värde i processer är det nödvändigt att den är både kvalitetssäkrad och relevant, och det behöver ske automatiskt. Ingen har längre tid eller möjlighet att säkerställa datakvalitet manuellt, säger Axel Bäcklund.

Målet är ett ekosystem av värdeskapande data för UCs kunder

UC är idag en av få aktörer som kan erbjuda kundanpassade, flexibla och samtidigt automatiserade API-lösningar på marknaden för både företags- och konsumentdata.

- Vi vill erbjuda en viktig pusselbit i uppbyggnaden av våra kunders eget ekosystem av data. I dagsläget fokuserar vi på CRM-anpassade data som underlättar onboarding av nya kunder och bevakning av information kring din befintliga kundportfölj. Genom att trycka in ett organisationsnummer får du direkt tillgång till uppdaterad information som kapar administrativa kostnader och onödig tid till följd av exempelvis utskick eller fakturor som inte kommer fram. På sikt vill vi på UC kunna erbjuda en 360-graders vy av era kunder och partners och vi har en ambition om att i närtid integrera hållbarhetsdata i vårt Business Insight-API, avslutar Axel Bäcklund.

Vill du veta mer om hur du integrerar ditt CRM med UCs marknadsledande data för en djupare förståelse för dina kunder? Hör av dig till oss så bokar vi in en kort samtal där vi kan berätta mer och se över vilka lösningar som passar just ert företag.

Kontakt

Prata med någon av våra experter för att få veta mer

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så hör en av våra experter av sig till dig.

Dina kontaktuppgifter