Konsten att hantera ESG-data och maximera dess värde

2022-03-11

Enento Group utvecklar pålitliga affärsinformationslösningar som tillför stora värden för både deras kunder och för samhället i stort, där kärnan är – och alltid har varit – att bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi. I dag befinner sig Enento i en tillväxtfas där de i Norden fortsatt utökar sitt affärsinformationserbjudande gentemot deras svenska kunder inom bank- och finanssegmentet via dotterbolaget UC. Genom att fortsatt skapa möjligheter för datainsamling i skenet av den växande digitaliseringen och den gröna omställningen har UC en viktig samhällsroll att fylla.

Klimatomställningen påverkar i stort sett samtliga branscher, inte minst bank- och finanssektorn där strålkastarljuset allt mer riktats mot hållbarhetsfrågan under de senaste åren. Till följd av nya lagstadgade ESG-kriterier (Enviromental, Social and Governance) som ställer krav på en stor andel bolags kontinuerliga hållbarhetsrapportering, har marknadsefterfrågan på bättre hållbarhetsdata och mervärdestjänster accelererat.

Data som konkurrensfördel

– Alltmedan medvetna konsumenter efterfrågar hållbara produkter och tjänster, letar arbetssökande efter ansvarstagande företag, och investerare efter gröna investeringar, säger Jeanette Jäger, vd för Enento Group i Norden. På grund av förändringar som dessa, samt det nya EU-taxonomidirektivet – där hållbarhetsplaner kommer utgöra en väsentlig del i granskningen av affärsmodeller och kreditrisker hos bankerna – förväntar vi oss en explosion av ny ESG-data.

ESG-data, och hanteringen av dessa data, menar Jeanette kommer spela en avgörande roll för företags förmåga att klara sig framöver.

– Dessa data behöver samlas in, struktureras, analyseras och förädlas för att företag ska kunna fatta välgrundade affärs- och investeringsbeslut, liksom för att lyckas hålla jämna steg med utvecklingen – och deras konkurrenter.

Det nya EU-taxonomidirektivet som företag nu börjat implementera är ett klassificeringssystem vars syfte är att avgöra om deras verksamhet är hållbar och för att inrikta kapitalflödena mot mer hållbara ändamål.

– Sedan tre år tillbaka erbjuder vi våra kunder på den finska marknaden ESG-rapport som onlinetjänst, vilket nu också lanserats på den svenska marknaden. Med rapporten kan våra kunder samla in och använda ESG-data för ändamålen jag tidigare nämnde, samt för att i förlängningen underlätta kreditprocesser, upphandlingar och kundhantering

Framtidssäkra ditt företag!

Vare sig det handlar om myndigheter eller konsumenter så väger alltid mätbara data tyngre än ord.

– För företag att efterleva de hållbarhetsplaner som de kommunicerar och skapa förtroende behöver de kunna visa aktieägare, investerare och konsumenter att de är värda att investera i och samarbeta med, säger Jeanette.

Framöver förutsätter Jeanette att vi kommer se en fortsatt utveckling i hur data används.

– Teknologin finns, men metodiken kommer vidareutvecklas de kommande åren. Med en växande e-handel, offlinebetalningar, realtidskreditdata och transaktionsövervakning kommer kraven på integritet och säkerhet öka, vilket i sin tur kommer att forma utvecklingen av nya produkter och tjänster.

Enento följer med sina kunder på den här resan för att förse dem med verktygen de behöver. Vare sig ett företag vill hålla sig ajour med sina konkurrenter, stärka sin marknadsposition eller växa har Enento lösningen.