Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

Konkurserna ökar

2018-10-25

I Sverige har företagskonkurserna ökat under ett och ett halvt års tid och nu är ökningen kraftig. Frågan är om det är ett tecken på avmattning i konjunkturen eller om det är andra faktorer som ligger bakom?

Många bedömare menar att vi är på toppen av konjunkturcykeln, även om tillväxten i omvärlden fortfarande är god. Företagen rapporterar om en efterfrågan som är högre än den normala när de blir tillfrågade av konjunkturinstitutet. Hushållen förväntar sig fallande huspriser och stigande räntor. I omvärlden hotar handelskonflikt, högre energipriser och något högre räntor. Men inget av detta bör ha gett avtryck i konkursstatistiken. Inte ännu.

Ökning från låga nivåer

Under årets första nio månader ökade konkurserna med 13 procent jämfört med samma period under förra året. Då ska vi hålla i minnet att ökningen sker från historiskt låga nivåer. Värst drabbade är bygg- och restaurangbranschen samt partihandeln. Byggindustrin ökar med 12 procent, partihandeln ökar med 13 procent och hotell- och restaurangbranschen ökar med 22 procent. Siffrorna visar perioden januari till september jämfört med samma period förra året.

Bygg- och detaljhandeln drabbas framöver

Byggsektorn och detaljhandeln är två branscher som kan drabbas extra hårt av framtida konkurser. Detaljhandeln drabbas av den låga kronan, vilket gör inköpen dyra för handlarna. De skulle behöva höja priserna, men det är svårt i den höga konkurrensen. Omställningen till e-handel påskyndar utslagningen. En del mindre handlare har slagits ut medan dagligvaruhandeln rapporterar om minskade lager och ökad försäljning vilket är positivt just nu. Under september minskade därför antalet konkurser i detaljhandeln. Det är troligen en tillfällig förändring.


De små byggfirmorna får det allt svårare. De möter en mycket tuff konkurrens. Ibland går de i konkurs under första året utan att ha hunnit lämna ett bokslut.

Oseriösa företag

Bakom konkurssiffrorna hittar vi också ett ökat antal bolag som klassificeras som oseriösa eller till och med bedrägliga. Under september månad fastnade 22 procent av alla konkursade bolag i UCs system UC Detekt för att upptäcka bedrägerier  Det senaste halvåret har den siffran varit konstant; mer än vart femte bolag som går i konkurs är vad vi på UC klassificerar som oseriöst eller bedrägligt.

Läs mer om UC Detekt

Publicerad 25 oktober 2018.