Konkurserna 2019 – vilka företag var det som gick i konkurs?

2020-01-09

Antalet konkurser bland aktiebolagen ligger relativt stilla och har inte ökat 2019 jämfört med 2018 och 2017. Det var några fler aktiebolag i Stockholm som gick i konkurs 2019 jämfört med året innan, men färre i andra delar av landet. Trots att signalerna duggar tätt om en avmattning i ekonomin har inte konkurserna ökat.

Men samtidigt visar Konjunkturinstitutets senaste undersökning att allmänhetens förtroende för Sveriges ekonomi faller, det är möjligt att det påverkar vår konsumtion framöver med ökade konkurser som följd. Det gäller särskilt för branscher som Restaurang där företagen redan idag känner av en avmattning efter flera år av uppgång.

De flesta företag som går i konkurs är små. 70 procent av de som gått i konkurs under året hade en omsättning på mindre än fem miljoner kronor. Lite mer än var tionde bolag hade ett aktuellt skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten när bolaget sattes i konkurs. Den samlade skulden till Kronofogdemyndigheten från de konkursade bolagen är 152 miljoner.

De nystartade företagen är fortsatt överrepresenterade i konkursstatistiken. Var femte bolag i konkurs var yngre än tre år. Så har det varit länge och nystartade företag har generellt högre risk än andra bolag. De har det också svårt med finansieringen och många ägare riskerar sitt insatta kapital.

Restaurangbranschen avmattas

Restaurangbranschen har alltid legat högt i listan över konkursutsatta branscher. Så också i år. Branschen drabbades av en avmattning under året efter flera år av tillväxt. Det skiljer sig lite bland olika segment av restauranger, men kategorin hotell- och personalrestauranger tappar mest. Under året förlorade 700 personer sina jobb i de konkursade restaurangbolagen. Under nästa år beräknar vi på UC att 3 procent av alla restaurang- och hotellbolag kommer att hamna på obestånd.

Detaljhandel genomgår ett blodbad

Under året har bolag som Thernlunds och JC försatts i konkurs. Konkurrensen är mördande i detaljhandeln, framförallt inom mode. Andra som har det tufft är kedjor som MQ, XXL, Whyred och inte minst Twilfit som försattes i rekonstruktion i höstas. Var fjärde konkurs under 2019 var ett detaljhandelsbolag. Branschens omstöpning och digitaliseringens frammarsch påverkar främst bolag i mellansegmentet. Bolag med lågprisstrategi som Rusta och Gekås klarar sig bra. Det gör också bolag i dagligvaruhandeln. De som har störst problem är klädbutiker i mellansegmentet.

Det var över 1300 anställda som berördes av konkurserna i detaljhandeln. Till det kommer de butiksanställda som blir av med jobbet när de stora kedjornas butiker lägger ned och säger upp personal.

UC kunde redan 12 månader innan konkursen varna för förhöjd risk i 30 procent av de konkursade bolagen.

Byggbranschen ger motstridiga signaler

Det är fortfarande hög efterfrågan totalt sett på byggtjänster. Byggbranschen är också en bransch med få inträdesbarriärer och det är enkelt att starta ett byggföretag. Att företagen ökar kan också bero på att stora företag inte vill nyanställa, utan hellre tar in underentreprenörer och då kan en del bli tvungna att starta bolag för att kunna fortsätta jobba. I botten på näringspyramiden hittar vi de små bolagen. Bland dem vittnar företagare om problem med långa betaltider, långa ramavtal och att byggföretagen inte kan lita på varandra. Det gör att en del byggare sätter sina bolag i konkurs för att komma ur olönsamma kontrakt.

Andra branscher ökar också

Den bransch där konkurserna ökat mest är Bevakning, fastighetsservice och kontorstjänster där antalet konkurser ökade med 27 procent om man jämför 2018 med 2019. Inom branschen Andra serviceföretag och Företag för personliga tjänster ökade konkurserna med 18 procent och inom Handel med motorfordon samt service med 10 procent.

Bedrägerierna fortsatt många

De oseriösa bolagen fortsätter att vara en stor andel av de konkursade bolagen. Minst var fjärde konkursat bolag visar på data som tyder på att de lurar staten eller andra intressenter på pengar. Det ser vi tydligt när vi använder vårt analysverktyg UC Detekt för att analysera de konkursade bolagen. Det är också en bild som bekräftas av konkursförvaltare vi har talat med. Att ett bolag visar tecken på att vara oseriöst innebär att data kring bolaget är motsägelsefullt eller orimligt av någon anledning. Vi kan dock inte berätta om vilka signaler som kommer fram utan att riskera att utbilda bedragarna.

Vill du lära dig mer om att bedöma företag? Läs mer om våra kurser. 

Du kan även titta på konkursstatistiken för året i mer detalj här!