Hur görs en bostadsvärdering?

2019-05-27

I mer än 20 år har UC hjälpt företag och banker att värdera småhus och bostadsrätter. Styrkan ligger i snabba statistiska värderingar som bygger på objektiva data. Försäljningsstatistik av liknande objekt i ett område är en av de viktigaste parametrarna i en värdering.

- Den statistiska värderingen blir bättre ju fler försäljningar av liknande objekt som skett i området. Bäst är sålda lägenheter av liknande storlek från samma bostadsrättsförening eller liknande hus som sålts i närområdet. Försäljningar som ligger nära i tid och geografiskt stärker den statistiska värderingen, säger Stéphane Hedman ansvarig för UC Bostadsvärdering.

UC Bostadsvärdering värderar cirka 3,6 miljoner objekt i Sverige. Värderingarna bygger på uppgifter från bland annat Lantmäteriet, Mäklarstatistik och Bolagsverket.

-Med hjälp av adress eller fastighetsbeteckning för småhus och adress tillsammans med boyta eller Skatteverkets lägenhetsnummer för en bostadsrätt kan banken få en blixtsnabb värdering. Kunderna behöver ofta ett snabbt svar på sin låneansökan och en värdering på plats är både kostsam och tidskrävande.

En värdering innehåller alltid grundläggande information om objektet, värderingens osäkerhet och ett antal försäljningar i området. För bostadsrätter medföljer information om bostadsrättsföreningen och dess ekonomi, stadgar och senast tillgängliga årsredovisning.

Bostadsrättsföreningens ekonomi är viktig

Idag är många köpare dåligt insatta kring hur framtida räntehöjningar kommer att påverka både bostadsrättsföreningens och i slutändan den egna ekonomin genom höjda avgifter. Vad händer med avgiften om räntan går upp? Vilken andel av föreningens skuld har lägenheten?

- Med BRF Avgiftsanalys kan våra kunder se hur en räntehöjning kommer att påverka avgiften till bostadsrättsföreningen, hur stora föreningens skulder är och skuld i kronor per kvadratmeter samt lägenhetens andel av föreningens skuld. Banker använder denna information i bland annat integrerade ”kvar att leva på kalkyler” där även andra UC uppgifter om privatekonomin ingår.

Riskbedömningar av bostadsrättsföreningar

Det finns flera användbara verktyg för att analysera bostadsrättsföreningens ekonomi, berättar Stéphane Hedman. Med ”BRF Lån” kan kunderna se vilka lån en förening har, dess villkor och löptid och ”BRF signal” bedömer den ekonomiska risken hos bostadsrättsföreningar.

-Vi beräknar mått som belåning, likviditet, räntekänslighet och självförsörjningsgrad för varje bostadsrättsförening.

En annan viktig faktor att ta hänsyn till som UC också kan bistå med, är om en bostadsrättsförenings tomträttsavgäld kommer att höjas, särskilt i storstadsområdena. Nybyggnation kan vara ett annat riskområde.

-Vad gäller nybyggnation så saknas ofta årsredovisningar, här kan vi hjälpa våra kunder att beräkna risker utifrån de ekonomiska planerna. Vi registrerar både ekonomiska planer och boksluten från årsredovisningar.

Träffsäkra värderingar

Träffsäkerheten i UCs värderingar av småhus och bostadsrätter har visat sig vara mycket bra.

-Varje månad mäter vi hur vi har lyckats med våra statistiska värderingar så att våra kunder kan se hur vi värderade objekt dagen innan de såldes. Glädjande är att den höga träffsäkerheten i dessa mätningar är stabil över tid i hela landet, säger Stéphane Hedman.

Fakta om småhus och bostadsrätter

  • Det finns ca 2,5 miljoner småhus varav ca 0,5 miljoner är fritidshus
  • Värdet uppskattas till cirka 7 000 miljarder kronor
  • Det finns ca 1,1 miljon lägenheter i bostadsrättsföreningar
  • Värdet uppskattas till cirka 3 000 miljarder kronor