Hur bedömer UC risken på ett företag?

2019-02-25

En företagsanalys kan vara olika omfattande, men börjar ofta i samma steg; en företagsupplysning. I ett komplext ärende med stora koncerner och kreditlimiter blir kreditbedömningen och analysen ofta stor. I ett mindre ägarlett bolag med ett inte lika stort lånebehov blir analysen en annan. Kreditupplysningen blir en källa till information i båda fallen. I kreditupplysningen hittar du bland annat företagets riskklass. Det är ett verktyg för dig i ditt dagliga arbete. Riskklassen ger dig en snabb överblick och kan hjälpa dig att avgöra om det är värt att göra en fortsatt analys av företaget eller inte.

Riskklassens fyra hörnstenar

Riskklasserna består av information från ett hundratal datakällor som vägs ihop mot varandra. Omsätter bolaget du ska analysera många hundra miljoner kronor per år väger nyckeltal från årsredovisningen tungt. Är bolaget nystartat väger information om styrelsemedlemmarna tyngre.

För ett litet eller medelstort bolag är det fyra hörnstenar som bygger upp UCs analys: bokslutsinformation, styrelseinformation, betalningsanmärkningar och övrig information.

Bokslutsinformation

Riskmodellen jämför olika nyckeltal med varandra. Är likviditeten bra jämfört med liknande bolag? Är soliditeten tillräckligt stark? Ofta är det svårt att bedöma nyckeltal om de spretar åt olika håll. Är ett nyckeltal dåligt vill du gärna att andra nyckeltal är starkare. En annan information från årsredovisningen som är relevant är eventuella revisorskommentarer.

Betalningsanmärkningar

Ett nystartat ägarlett företag utan historik eller starka ägare, som dessutom drar på sig en anmärkning har generellt en hög risk. Ett bolag med mycket hög omsättning och stark balansräkning påverkas mindre eller inte alls av en anmärkning. Om anmärkningen precis har inträffat är risken hög för att det ska komma fler anmärkningar. Då påverkas bolagets riskklass till det sämre.

Styrelseinformation

Via styrelseledamöternas deklarationer ser vi om de tar ut lön och hur stor den är. En varningssignal är om styrelseledamöterna har låg lön. Kanske har bolaget låg likviditet och/ eller lönsamhet och då inte råd att betala ut lön till ägaren. Det påverkar risken i bolaget negativt.

Övrigt

En annan relevant riskfaktor som påverkar risken i ett bolag är utestående konkursfordringar. En fordran på ett konkursbo är i högsta grad osäker. Informationen kommer från konkursförvaltaren och är en signal om att nästa bokslut kommer att påverkas negativt. Är din kund ett handelsbolag eller kommanditbolag lägger vi till information om vilken bransch företaget verkar i.

Riskklasser

UC har fem riskklasser. Riskklass ett (1) är sämst och riskklass fem (5) är bäst. Banker och finansbolag har ofta egna riskklasser där UC bidrar med information. Just nu hittar vi nio av tio företag i de tre bästa riskklasserna. Ibland ger vi ingen riskklass utan du måste bedöma risken manuellt.

Läs mer om riskklasser i våra frågor och svar

Vill du lära dig mer om företagsbedömning? Gå en utbildning hos UC. Du hittar dem här.