Hur bedömer man enskild firma på bästa sätt?

2019-09-30

Många kredithandläggare är ovana vid att bedöma enskild firma och känner sig osäkra. Vad ska jag titta på? Vilka fallgropar finns? Var hittar jag relevant information? Thomas Eriksson har varit kontorschef på storbank i många år och är en av kursledarna för UC:s kurs ”Så bedömer du enskild firma”. Här ger han svar på vad som är viktigast att tänka på.

”Så bedömer du enskild firma” är en intensivkurs på tre timmar där deltagarna får lära sig grunden i att bedöma och analysera enskilda firmor samt jämföra enskilda firmor med aktiebolag. Generellt är kredithandläggare vana vid att hantera aktiebolagsfrågor men har mindre erfarenhet av enskild firma, relativt få kommer i kontakt med företagsformen.

- Aktiebolag är det normala, men då och då dyker det upp enskilda firmor. Man känner lätt en osäkerhet kring dem eftersom man inte riktigt vet vilka fallgropar som finns, säger Thomas Eriksson, kursledare och konsult inom ekonomisk rådgivning.

Han har 15 års erfarenhet från storbank, åtta av dessa som kontorschef, och vet vilka frågor som kan dyka upp när en enskild firma kommer till en kredithandläggare.

Vad är viktigast att titta på?

Det är framför allt tre saker han ser som extra viktiga att tänka på när man ska analysera en enskild firma.

- För det första ska man titta på hur företaget bokför lön. I aktiebolag finns löneuttag i resultaträkningen men i enskilda firmor finns uttagen istället i balansräkningen, berättar han.

För det andra ska man se efter om företaget har latenta skatteskulder och hur stora dessa är. För enskilda firmor finns det många olika sorters skatteskulder, däribland periodiseringsfond och expansionsfond. Vidare kan den preliminära skatten för enskilda firmor som betalar årsmoms skilja sig stort från den faktiska skatten, något som också är viktigt att kunna analysera.

Slutligen behöver en kredithandläggare kunna bedöma kvaliteten på underlaget, vilket man enklast gör genom att ställa kontrollfrågor till företagaren. Kvaliteten på underlaget kan variera väldigt mycket hos enskilda firmor eftersom många, till skillnad från aktiebolag, sköter sin administration själv istället för att anlita professionell hjälp.

- Det kan bli tokigt när man gör det själv, konstaterar Thomas Eriksson. Just löner och skatter är de vanligaste fallgroparna och missarna när det kommer till att bedöma en enskild firma, som kredithandläggare vet man inte alltid var man hittar de uppgifterna eller hur man ska räkna ut dem.

- Osäkerheten är den stora biten när det gäller enskilda firmor, vad ska jag tänka på när jag får en enskild firma som kund. Målet med kursen hos UC är att man som kredithandläggare ska känna sig trygg när man gör sin bedömning av en enskild firma, avslutar Thomas Eriksson.

Är du nyfiken på kursen kan du läsa mer här!