Hur arbetar Kronofogden?

2017-01-18

Vi som arbetar med kreditbedömning kommer ofta i kontakt med olika typer av anmärkningar. Vi träffade Johan Krantz på Kronofogdemyndigheten för att ställa ett par frågor.

Johan, hur lång tid tar det för en ansökan om betalningsföreläggande att gå till utmätning? Det verkar vara lite olika i olika fall?

Till största delen beror skillnad på tidsåtgång på problem med att delge personen. Ibland väljer man att inte öppna brevet från oss. I andra fall svarar man inte, kanske i ett försök att förhala processen. Vi ser också att en del flyttar mycket och där kan adressen bli fel ibland. Efter två veckor går det ut en påminnelse och efter 30 dagar gör vi en fysisk delgivning. Processen ser lika ut i övrigt – du har alltid 10 dagar på dig att invända mot föreläggandet.

Vi får in ca 1,2 miljoner ärenden varje år och cirka 40 procent återkallas innan utslag. Inflödet har varit stabilt under de senaste åren men vi ser en viss nedgång i antalet skuldsatta hos Kronofogden - arbetsmarknaden är bra och vi har ett lågt ränteläge.

Är det någon skillnad att delge företag jämfört med privatpersoner?

Det är lättare att delge företag – de har oftast ett arbetsställe att besöka. Om bolaget inte är övergivet förstås, då är det svårare.

Är det inte nervöst att besöka skuldsatta privatpersoner?

Nej det är faktiskt få incidenter. Man kan tro att folk är arga men många är istället uppgivna. Och vi går två personer tillsammans. Men visst har vi sett en förändring i samhället. Det är tuffare nu. Det krävs att vi har en bra riskplanering för att arbeta på ett säkert sätt.

Allmänna mål och enskilda mål: det verkar som informationen om allmänna mål går mycket snabbt från det att en skuld har uppstått hos skatteverket eller hos någon myndighet. Kan du berätta lite om den processen?

Ja, det går fortare. En obetald TV-avgift exempelvis går från faktura och påminnelse direkt till utmätning. Det är bara i undantagsfall det görs en avbetalningsplan eller beviljas uppskov i allmänna mål. Nu är det aktuellt med restskatten som skulle in den sista november. I december gjordes en avstämning mot skattekontot och en påminnelse gick ut till de som inte har betalat. Efter det restförs beloppet hos Kronofogdemyndigheten om pengarna inte kommer in.

Publicerad 15 februari 2017.