H&M:s kreditprövning friad i högsta instans

2017-11-28

Den nya domen i högsta förvaltningsdomstolen innebär att e-handlare även i fortsättningen inte behöver ha en ”kvar att leva-på kalkyl” på hemsidan om de har annan tillräckligt bra data för att bedöma kundens återbetalningsförmåga. Det förenklar för kunden men Konsumentverket beklagar domen.

För tre år sedan varnades H&M för bristande kreditprövningar av Konsumentverket. Myndigheten menar att H&M inte tar in tillräckliga uppgifter från kunden om inkomster, utgifter och skulder. De förlitar sig på historisk data. Därmed riskerar konsumenterna att ta lån de inte kan betala tillbaka. Nu har ärendet slutligen avgjorts i högsta förvaltningsdomstolen och domen är prejudicerande.

Domstolen skriver att information om konsumentens ekonomiska förhållanden inte måste hämtas direkt från denne, det finns inte stöd för det i lagen. Domstolen konstaterar också att H&M har låga kreditförluster och få inkassoärenden. Dessutom är krediterna små och riktad till finansiering av företagets egna produkter.

 Publicerad 28 november 2017.