Fyra tusen årsredovisningar med fel

Antalet årsredovisningar med någon typ av fel ökar. Nu beräknas antalet felaktiga årsredovisningar överstiga fyra tusen med bred marginal för helåret 2017. Det är i många fall små bolag och en del av dem är vilande. Och sett till antalet aktiebolag är det inga mängder. Under 2016 var andelen dåliga bokslut under en procent (0,85 %), men andelen ökar. UC rapporterar felen till Bolagsverket och skriver en notis i kreditupplysningen.

Samtliga aktiebolag är skyldiga enligt lag att lämna in sina årsredovisningar till Bolagsverket. Bolagsverket kontrollerar att årsredovisningen är underskriven av firmatecknare samt att alla tillhörande handlingar är med, de granskar dock inga siffror eller summeringar.

Vi på UC hämtar dagligen årsredovisningar från Bolagsverket och det är oftast i den manuella registreringen och kvalitetssäkringen som felen upptäcks. Under ett år granskas ca 460 000 årsredovisningar och det vanligaste felet vi på UC hittar är att balansräkningen inte balanserar. Ett annat fel är att aktiekapitalet är fel eller saknas och att resultaträkningen summerar fel.

Ett kanske allvarligare fel är när ett bolag måste ha en revisor men ändå inte har det. För att slippa revisorskravet (revisorsförbehåll) måste företaget uppfylla samma två av tre kriterier två år i rad: högst tre miljoner i nettoomsättning, balansomslutning högst en och en halv miljon kronor och maximalt tre anställda. Om ett bolag inte klarar reglerna och ändå inte har en registrerad revisor lägger vi på UC in en obs-text och numera så ger vi heller ingen riskklass på dessa företag.

UC kvalitetssäkrar dagligen alla registrerade årsredovisningar i ett 40-tal egna maskinella kontroller och rapporterar bristfälliga och saknade årsredovisningshandlingar till Bolagsverket. De brister som upptäcks presenteras även som bokslutskommentarer i Företagsupplysningen Standard. Vi lägger även in en notis i kreditupplysningen, vilket underlättar för dig som kreditgivare. 

Publicerad 29 september 2017.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter och tips inom affärs- och kreditinformationens värld.

Så här behandlar vi information om dig

Richard Damberg

Richard Damberg

Utbildare och kreditexpert

Richard har arbetat som företagsrådgivare i SEB i 11 år och har hjälpt allt från den lilla nystartade firman till stora koncerner. Richard brinner för utbildningar och har hållit kurser till och från i tjugofem år.
08-670 90 55 richard.damberg@uc.se