Från värdetransportrån till vd-kapningar

2016-06-09

Nya hot mot hundratals svenska företag

Den tunga ekonomiska brottsligheten har bytt skepnad. Flera grovt kriminella personer som tidigare ägnade sig åt rån av värdetransporter har nu lierat sig med ekonomer som siktar in sig på svaga länkar i bankernas och de likvidstarka bolagens kommunikationer.

I de fall bedrägeriförsöken upptäcks i tid, återfaller IT-brottslingarna ofta i sin gamla roll, med direkta fysiska hot mot berörda individer. Mattias Johansson är grundare av och utredningschef hos Scutus Solutions som hjälper banker och företag med riskanalyser och utredningar:

”Rena bolagskapningar, där kriminella figurer går in och ändrar i företagets aktiebok och sedan tömmer företaget innan någon hinner slå larm, har funnits ganska länge. Under de senaste två, tre åren har dessutom de så kallade vd-kapningarna ökat dramatiskt.” 

Särskilt utsatta är företag med hög likviditet

Det kan till exempel innebära att man tar kontroll över vd:s eller annan nyckelpersons e-post och börjar agera i dennes namn. Beordrar stora penningöverföringar, beställer dyrbara fordon etcetera. 

Tage Åström, tidigare kriminalkommissarie i Stockholm och nu ansvarig för systerföretaget Scutus Protection, som bland annat arbetar med personskydd, har mångårig erfarenhet av grov organiserad brottslighet:

”Särskilt utsatta för företags- och vd-kapningar är naturligtvis företag med hög likviditet. Det gäller även företagskoncerner där huvudkontoret och själva verksamheten bedrivs på olika orter, kanske i olika länder. Man utnyttjar helt enkelt glappet mellan olika nivåer i organisationen.”

IT- och ekonomikompetens finns alltid att köpa

Tage Åström bekräftar att gårdagens värdetransportrånare anmärkningsvärt ofta dyker upp i undersökningsrapporterna:

”De själva kanske inte har någon större IT- eller ekonomikompetens, men sådan kan de alltid köpa. I de fall de inte lyckas lura företaget i fråga kan de övergå till att hota personer såsom företagets vd, ekonomichef eller kanske chefen på ett lokalt bankkontor. Scutus Protection startades bland annat för att kunna erbjuda personskydd människor i riskzonen. Vi har specialutbildade, beväpnade, före detta poliser som på ett diskret sätt kan garantera deras säkerhet i utsatta situationer, i Sverige såväl som utomlands.”

Så upptäcker du kapningar innan det är för sent

Hur kan man då skydda sig emot denna relativt nya form av brottslighet? Mattias Johansson igen:

”Förövarna hittar hela tiden nya vägar, och för att skydda sig krävs både förebyggande åtgärder och ständig uppmärksamhet. För banker och andra kreditgivare är det fortfarande viktigt att inte bara förlita sig på råa data, utan också försöka se mönster och eventuella avvikelser från vad som kan betraktas som normalt. Om ett företag vill finansiera fordon eller gods som inte är relevanta för verksamheten finns det till exempel anledning att dra öronen åt sig.”

Företag som vill minska risken att bli utsatta för bolags- och vd-kapningar måste helt enkelt vara medvetna om risken, och hålla ögonen öppna. Får man den där magkänslan att något verkar konstigt så är det ofta så. Väntar man med att agera kan det redan vara för sent. 

Tre tips tips för hur man kan skydda sig

  • Alla data är inte tillförlitliga, inte ens om de kommer från årsredovisningar registrerade hos Bolagsverket.
  • Var uppmärksam på ologiska eller oväntade mönster och avvikelser i informationen. Tveka inte att agera snabbt om något verkar konstigt.
  • Se alltid till att ha en uppdaterad digital aktiebok.

Fakta om Scutus Solutions

Scutus Solutions genomförde under 2015 ett par hundra utredningar om misstänkt ekonomisk brottslighet. Många av dessa grenar ut sig i flera underutredningar där olika bolag har drabbats.

Företagets analytiker gräver sig in i årsredovisningar och annan dokumentation, ungefär som en skicklig revisor. Men de hittar också värdefulla ledtrådar genom rena personundersökningar – allt givetvis inom lagens råmärken.

Företaget förser dessutom ofta polisen med viktig information, och ställer upp som expertvittnen inför domstol.

Publicerad 18 december 2016.