Företagsbedömning behöver inte vara krångligt

2020-02-28

Vi människor har svårt att hålla många saker i huvudet samtidigt när vi ska ta ett beslut. Är vi osäkra, tenderar vi att fråga efter mer information. Men det är inte säkert att den ytterligare informationen hjälper oss. Därför är bra med verktyg som hjälper oss att hantera komplexitet.

UCs riskmodeller tar hänsyn till en stor mängd olika riskfaktorer som är relevanta för att förutspå framtida obestånd på företag. Vi har vägt och mätt hur olika riskfaktorer samvarierar Informationen som bygger upp vår riskmodell UC Risk Företag kan delas in i fyra områden: anmärkningar, bokslut, styrelse och övrigt. 

Anmärkning är viktig information

En viktig variabel att förutspå ett framtida obestånd är betalningsanmärkningar. En anmärkning är ett samlingsnamn för flera olika händelser. Det kan allt från en mindre restförd vägtrafikskatt till konkurs. En betalningsanmärkning är alltid allvarligast i början. Sedan avtar risken vartefter tiden går. Beloppet och frekvensen är andra faktorer som är viktiga för att förutspå obestånd. Det finns företag som har betalningsanmärkningar och annan negativ information som ändå har en bra riskklass, speciellt de som omsätter stora summor och har bra balansräkningar.

UC Risk Företag använder bokslutsinformation

Den som vill analysera ett företag tittar också på årsredovisningen. Det gör även UCs riskmodell. Resultaträkningen visar om företaget har lönsamhet. Ur balansräkningen ser vi hur olika nyckeltal ser ut. Andra faktorer som är viktiga är om aktiekapitalet skulle vara förbrukat eller om revisorn har anmärkt på årsredovisningen.

För andra bolagsformer än aktiebolag har vi inte tillgång till bokslut. Du som kreditgivare kan begära in preliminära bokslutsuppgifter och årsredovisningar även på andra bolagsformer än aktiebolag direkt från din kund, men det gör inte vi på UC. Däremot kan vi se omsättning och resultat på enskilda firmor och handelsbolag via privatpersonens deklaration och via momsredovisningen. 

Styrelsens privatekonomi viktig

De flesta svenska företag är små verksamheter. I de här företagen är företagarens privata ekonomiska ställning och skötsamhet viktiga faktorer för UCs modeller. Sitter företagaren i flera olika styrelser? Hur länge har ledamoten gjort det? För vissa mindre företag tittar vi också på löneuttag. Kontinuiteten i styrelsen är också viktig. Bolag som har ledamöter som har suttit länge i styrelsen är stabilare än företag som ofta byter ut hela eller delar av styrelsen. 

Ålder, konkursfordringar och fastigheter viktiga

Den sista posten är övriga faktorer som är viktiga för risken för obestånd. Ålder är en sådan faktor. Ofta tar det ett par år att bygga upp ett stabilt företag och ibland är de underkapitaliserade. Det kräver ofta mer kapital än vad man tror för få en verksamhet livskraftig.

Finns det en eller flera fastigheter i en enskild firma är det positivt ur risksynpunkt. Samma sak gäller för handels- och kommanditbolag. Konkursfordringar är också en punkt som också går in under rubriken övrigt. De innebär att företaget har sålt en vara eller tjänst till ett företag som sedan har gått i konkurs. Antalet UC-frågor ingår också i den här kategorin och visar på kreditaktivitet. Många nya frågor samtidigt som styrelsen byts ut kan innebära att företaget har genomgått någon typ av ägarbyte och risken ökar därmed. 

Kunderna frågar

En vanlig fråga från våra företag som ringer in till UC är hur de ska förbättra sin riskklass. Det bästa rådet vi på UC har till dem är att se till att vara noga med att betala fakturorna i tid och inte låta fakturorna gå till Kronofogden. Här finns några bra tips på att förbättra kreditvärdigheten som företag.  

Se till helheten

UC Risk Företag är byggd för att väga samman alla riskfaktorer till en helhetsbedömning. Den bygger på vår statistik och stora mängder data. En händelse i ett företag påverkar riskprognosen olika på olika företag beroende på just dess unika förutsättningar. Det är därför UCs riskklasser och riskprognos är en bra hjälp för dig i ditt dagliga kreditarbete!

Uppdaterad 28 februari 2020.