Företagare väljer filial och får problem

2018-11-21

En bolagsform som fortfarande är ovanlig men som kreditgivare stöter på ibland är filial. En filial innebär att du har ett utländskt bolag med en avdelning lokalt i Sverige. Filialer från England exempelvis har inget kapitalkrav till skillnad mot ett svensk aktiebolag. I England saknas också kravet på att ha en suppleant i styrelsen, ett krav som vissa tycker är bra att slippa. En annan fördel är att det saknas ett personligt ansvar i företagsformen.

Kreditgivare är ofta skeptiska till företagsformen, eftersom det är svårare att känna sin kund i ett bolag som har säte utomlands. För att en filial ska bli godkänd som kund i banken ska en omfattande dokumentation upprättas innan bolaget ens kan få konto och bankgiro. För att bli godkänd som kund måste personerna bakom filialen visa varför det behövs ett konto i Sverige. Banken måste förstå kundens affär, kanske via ett platsbesök. Varför startas en filial och inte ett svenskt AB? Vad är syftet med transaktionerna? Lagstiftningen om penningtvätt går före kontraheringsplikten, det vill säga rätten att få ett inlåningskonto i banken. Det blir en högre tröskel för dessa bolag. Det finns en och annan detaljhandlare som ger kredit, men det är okänt hur kreditförlusterna ser ut.

En filial är tänkt att användas för utländska bolag som även ska bedriva verksamhet i andra länder. De småföretagare som köper en filial istället för ett aktiebolag har sällan det. Därför blir ofta dessa kunder besvikna när de går till banken. Det är svårt att få banktjänster och finansiering för dessa kunder.

UCs information om filialer

UCs företagsupplysning innehåller information om filialer. UC har information om kreditaktivitet genom det antal kreditupplysningsfrågor som har ställts på bolaget. UC har också information om bolagets verksamhet och om det finns fastigheter. Även om filialen har dragit på sig anmärkningar registreras hos UC.  En väsentlig post saknas dock och det är bokslutsinformation. Den finns i respektive land och är inte tillgänglig för UC. Av den anledningen lämnar inte UC en riskprognos för filialer.

Tre typer av filialer och kreditbehov 

  • Stora bolag som DNB nor, Santander etc. De finansierar sig via moderbolaget och har sällan behov av externa krediter.

  • Medelstora bolag med utländsk verksamhet som vill etablera sig i Sverige. De får kontakt med specialistavdelningar på banken som hjälper kunden med banktjänster.

  • Små bolag som har köpt en filial via ett engelskt bolag för att undvika aktiekapitalet på 50.000kr. I och med att en allt hårdare penningtvättlagstiftning ställs högre krav från bankens sida för att bli kund med en filial.

 

Publicerad 21 januari 2019.