”Får banken verkligen ta en kreditupplysning på mig?”

2017-03-23

Vi på UC får många frågor från privatpersoner om det här med att ta en kreditupplysning. ”Får verkligen banken ta en kreditupplysning?” är en vanlig fråga till vår kundtjänst på UC.

Som många kredithandläggare vet är det kreditupplysningslagen som reglerar när du får ta en kreditupplysning och det är Integritetsskyddsmyndigheten som övervakar lagen. Det är med andra ord inte UC som bestämmer när du får ta en kreditupplysning.

Lagen innebär att du får ta en kreditupplysning på en privatperson när det finns ett så kallat legitimt behov. Det kan vara att personen ska ingå ett kreditavtal med dig eller du av annan anledning behöver göra en ekonomisk riskbedömning av personen.

Företagsupplysning kräver inte legitimt skäl

För företagsupplysningar finns inte kravet på legitimt skäl. En kreditupplysning om en styrelseledamot i ett aktiebolag eller en enskild näringsidkare kan alltså lämnas ut utan någon prövning av behovet. Men den som beställer en företagsupplysning måste vara säker på att den personen är näringsidkare och ska låna i egenskap av företagare. Läs mer här!

Uppdaterad 2021-05-04.