Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

Ett helt nytt sätt att bedriva bankverksamhet

2016-07-07

Lucka i svenska marknaden banar väg för uppstickare.

Vad är det som gör att en norsk uppstickare lyckas i tider då de mer traditionella bankerna sliter i motvind? Bank Norwegian grundades hösten 2007 och efter att framgångsrikt ha etablerats i Norge, blev Sverige det naturliga steget för expansion. Först med kreditkort och sparkonto och därefter med bankens låneprodukter. 2013 påbörjades arbetet som idag blivit en framgång även här.

Bollplank på den svenska marknaden

För Tore Widding, Chief Risk Officer på Bank Norwegian, var det viktigt att i ett tidigt skede hitta en samarbetspartner som kunde leverera stora mängder kvalitativa data:

– Vi är en datadriven organisation och därför var det viktigt att vi kunde utnyttja tillgängliga data på ett så kvalitativt sätt som möjligt.

Inledningsvis handlade mycket om hur man skulle starta upp en ny verksamhet på en marknad som man egentligen inte kunde så mycket om. I det läget behövde man en partner som kunde agera bollplank för att ta reda på vad som var applicerbart på den svenska marknaden. Eller vilka av de idéer som hade använts på den norska marknaden som gick att använda även i Sverige. Tore, igen:

– I början behövde vi få hjälp att ta reda på vilka data vi borde använda oss av; och på vilket sätt. Det blev avgörande för hur vi sedan lade upp vår strategi i uppstartsfasen och på det här sättet hade vi en sparring-partner som vi kunde testa våra idéer mot.

Kultur av att ifrågasätta

Så vad är det som särskiljer Bank Norwegian från andra banker? Tore Widding anser att det finns ett antal styrkor som haft särskilt betydelse för de framgångar man rönt:

– Vi är en verksamhet som hela tiden ställer nya frågor och vi arbetar i en kultur där man ifrågasätter allt; och vill ha svar på allt. Vi samarbetar även i hög grad på tvärs inom organisationen vilket gör att arbetet inom de olika avdelningarna aldrig hamnar långt ifrån varandra. En annan viktigt del av vår kultur är att vi alltid vill ta nästa steg – snabbt – efter att vi fattat ett beslut. Ofta kan vi gå från idé på morgonen, till handling på eftermiddagen.

”Nytt sätt att bedriva bankverksamhet”

Den stora fördelen med den här typen av inställning, menar Widding, är att man hela tiden fokuserar på att bli bättre. Man är redan från början inställd på att världen inte är statisk och att förändringar sker hela tiden. Det innebär såväl möjligheter som utmaningar men med detta tankesätt är man alltid redo att anpassa sig till en ny verklighet fort.

– Det här är ett nytt sätt att bedriva bankverksamhet på och vi vill tänka på samma sätt som man gjort inom framgångsrika Fin-Tech-bolag och visa att det är möjligt att göra saker på ett lite annat sätt än vad man traditionellt har gjort. Vi tror att merparten av marknaden nu efterfrågar tjänster som omedelbar översikt och fokus på att leverera enkla tjänster. Därför måste vi satsa på att kundupplevelsen ska vara god i alla led.

Helkunden snart ett minne blott

Tore ser visserligen att de traditionella bankerna har börjat satsa allt mer på kundupplevelse men menar samtidigt att de måste hitta sina särskilda nischer där de blir riktigt bra på det de gör. Han avslutar:

– Utbudet för oss konsumenter kommer gå mot en situation där de olika aktörerna erbjuder produkter med olika nischer. Vi har ett bredare spektrum av leverantörer och väljer den som passar oss bäst. De dagar då vi samlar alla våra bankaffärer på ett och samma ställe är på väg att försvinna.

Läs mer om Bank Norwegian här

Publicerad 18 november 2017.