Dagliga uppdateringar i UCs kreditregister

2023-07-03

Efter flera års jobb är nu en stor milstolpe nådd – UCs dagliga kreditregister är färdigt och i full gång. Alla banker, kreditmarknadsbolag och bostadskreditinstitut rapporterar varje dag till registret om status på deras lån och krediter till privatpersoner. Det här skapar förutsättningar för alla kreditgivare att fatta bättre kreditbeslut och därmed också motverka överskuldsättning och kreditförluster.

Det har varit en sex år lång resa för oss på UC, de svenska bankerna och kreditbolagen, och en hel del IT-utveckling har behövt göras för att komma i mål - men nu är äntligen UCs dagliga kreditregister klart och igång. Det innebär att alla banker i Sverige, kreditmarknadsbolag och bostadskreditinstitut varje dag rapporterar till UCs kreditregister om hur statusen är för deras lån och krediter till privatpersoner. Förutom de aktörerna är det också allt fler konsumentkreditinstitut som ansluter sig till registret och rapporterar sina lån som de ger till privatpersoner.

– Informationen i registret rör privatpersoners bolån, blancolån, kontokrediter och avbetalningslån. Över 99 procent av de osäkrade lånen rapporteras och samtliga bolån finns med i registret, säger Henrik Bondesson, produktägare av UCs dagliga kreditregister.

Själva kreditregistret har funnits sedan 1990-talet då UC skapade det tillsammans med kreditgivarna som en åtgärd för att förhindra överskuldsättning och bidra till en sund kreditgivning. Det här blev möjligt genom lagändringar som genomfördes efter finanskrisen 1990-1994. Tidigare rapporterade kreditgivarna till registret en gång i månaden men i takt med att kreditprocesser har automatiserats och idag går mycket snabbare har också behovet av mer uppdaterad information ökat.

– Människors skuldsättning kan förändras mycket på bara en månad. Den dagliga uppdateringen gör det möjligt att fatta bättre kreditbeslut som i sin tur motverkar överskuldsättning och kreditförluster, säger Henrik Bondesson.

Kreditregistret uppdateras i realtid vilket innebär att så fort informationen rapporteras in från en kreditgivare så lagras informationen och inkluderas i kreditupplysningarna direkt.

Minimikravet för alla kreditgivare är att rapportera minst en gång om dagen, men flera kreditgivare har valt att rapportera flera gånger per dag just för att informationen ska vara så aktuell som möjligt. I registret kan de ta del av en privatpersons aktuella totala lån och krediter vid en kreditbedömning och kan direkt se om personen har råd med krediten och vad risken är för att personen inte kommer att betala tillbaka lånet.

Förutom en säkrare kreditbedömning innebär den dagsaktuella informationen även att kvaliteteten på data blir bättre vilket ger upphov till en rad förbättringar.

– Marknaden för krediter och lån i Sverige är komplex och produktfloran är stor. I och med det här registret lär sig både kreditgivare och vi oss mycket om marknaden och hur olika typer av krediter ska rapporteras. Till exempel har vissa lån och krediter klassats om från kontokrediter till blancolån vilket förbättrat kategoriseringen i olika lånetyper, berättar Henrik Bondesson.

För UCs del innebär registret att de scoremodeller som vi tillhandahåller som en tilläggstjänst till en kreditupplysning nu kan byggas om och göras ännu bättre. Våra modeller förädlar denna data och försöker svara på hur kreditvärdig en person är genom att beräkna en riskprognos baserad på kreditupplysningen. En uppdaterad version av UCs kreditscore vid blancolånegivning, UC Risk Blanco, är redan klar, och vi ser att allt fler kunder migrerar till den nya versionen.

Även UC Risk Person, som är UCs klassiska scoremodell, används av många kreditgivare för all typ av kreditgivning, och vi jobbar för fullt på en ny version som kommer att lanseras nu till hösten. Den kommer då att väga in både det dagliga kreditregistret och studielån från CSN, som vi på UC också samlar in information om just nu.

- Med dagliga uppdateringar på plats så har Sverige idag ett av världens bästa och mest kompletta kreditregister genom UC. Vi är väldigt stolta över detta och det fina samarbete vi har haft med de kreditgivare som dagligen rapporterar in till registret. Det har varit en solidarisk process som redan har lett till en sundare och mindre riskfylld kreditgivning, avslutar Henrik Bondesson.