Bedrägerierna ökar - vad kan vi göra?

2018-11-21

Bedrägerier är antagligen ett av de största problemen som kreditgivare och leverantörer har idag.  Uppfinningsrikedomen är stor och det kommer hela tiden nya sätt att försöka lura oss på.

En utmaning är att polisen själva säger att de inte mäktar med att utreda brotten. Nittio procent av alla bedrägerier skrivs av. En anledning är att brotten är svåra att utreda. Den stora majoriteten brott sker via nätet och därmed är det svårt att hitta bedragaren. Det här vet brottslingarna och de känner sig trygga med att fortsätta. Att begå brott som ger stora vinster och där upptäcktsrisken är låg är lockande för dessa personer. Även om någon skulle dömas för dessa brott så är straffsatserna mycket låga i jämförelse med andra brott.

Omfattningen är också stor. En rapport från Svenskt näringsliv visar att kostnaden för deras medlemmar avseende bedrägeri överstiger 55 miljarder per år, vilket är mer än dubbelt så mycket som den årliga avgiften till EU.

Vad kan göras?

I och med att så få brott har möjlighet att klaras upp är det viktigt att jobba preventiv, att stoppa brotten innan de uppstår. Vi måste också vara uppmärksamma och öka vår medvetenhet om att det finns människor som vill lura oss. Tittar vi specifikt på det brott som drabbar flest privatpersoner så är det identitetskapningar, det vill säga att någon använder din identitet för att ta lån eller att köpa varor. Förra året anmälde drygt 116 000 personer att de utsatts för en id-kapning.

Antalet personer som kontaktade kreditupplysningsbolagen för att sätta en bedrägerispärr ökade med 26 %, vilket är en stor ökning. Men det är också positivt att så många väljer att spärra sin upplysning i samband med bedrägeriförsök. Sextio procent av de som utsätts för brott drabbas nämligen av flera bedrägerier, det vill säga om man kommer över någons identitet så försöker man maximera antalet lån och köp under kort tid. Om den utsatte spärrar sig mot kreditupplysningar begränsas den risken.

En annan trend som växer just nu är ”friendly fraud”. Det innebär att man anmäler att man blivit utsatt för en id kapning, men i själva verket är man en del av bedrägeriet. Det blir vanligare att en person lånar ut sitt BankID så att någon annan kan använda det.

Företagsbedrägerier ökar

När det gäller företag ser vi en trend av att bedragarna alltmer använder företag som brottsverktyg. Antingen startar man upp ett företag med enda syfte att använda det för brottsliga ändamål eller så tar man över ett företag som tidigare drivits med ärliga avsikter. Det händer att bedragare köper ett bolag och lämnar en liten handpenning. Sedan ber man styrelsen att sitta kvar under en övergångsperiod. De ställer ut fullmakter till de nya köparna som maximerar företagets kreditvärdighet. Den gamla styrelsen står sedan kvar med ett växande skuldberg när bedragarna är klara.

Många konkursade bolag är bedrägerier

Konkurserna ökar trots att vi är inne i en högkonjunktur. Det har gjort att vi löpande analyserar konkursade bolag i vårt verktyg mot bedrägerier, UC Detekt. Vi ser att vart fjärde bolag i konkurs visar tecken på bedräglig eller i alla fall oseriös verksamhet. Det vi hittar är information som är inkonsekvent och inte följer ett normalt mönster. En sak vi ser är att företagen ofta skannar om sina bokslut. Det innebär att styrelsen lämnar in ett nytt falskt bokslut till Bolagsverket. Syftet är förstås att försöka visa upp ett företag som ser bra ut och som har hög kreditvärdighet, för att kunna maximera sina krediter.

Tips för att undvika bedrägerier

  • Ställ dig frågan om syftet med transaktionen. Är den rimlig med tanke på bolagets storlek och verksamhet?
  • Kan bolagets företrädare svara på frågor om bolaget?
  • Kontrollera företagets webbadress på domainbigdata.com. Här kan du se om adressen nyligen är registrerad trots att företaget har funnits länge. Stämmer namnet med domänen?
  • Bildgoogla företaget. Vi har hittat fall med restauranger som ska finnas på fjärde våningen i ett hyreshus!
  • Använd UCs verktyg. Vårt fraudverktyg UC Detekt bygger statistisk riskberäkning och på enskilda regler. Vi jämför över 400 parametrar med varandra och avgör om informationen är falsk, inkonsekvent eller riktig. Får du träff i vårt verktyg behöver du gräva vidare och göra en grundligare undersökning av bolaget.

Publicerad 21 januari 2019.