Bank och finans har en viktig roll för att främja den gröna omställningen. Så hur ligger ni till?

2020-12-09

Kraven på hållbarhet inom finansvärlden ökar lavinartat från alla håll, inte minst från konsumenter och myndigheter. Det är dags att verkligen visa att man vill driva och påverka hur en hållbar omstart av samhälle och näringsliv ser ut i vårt nya normala. Och grunden till arbetet kan med fördel utgå från Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Det brådskar med hållbarhet inom finans- och bankvärlden. EU skärper regelverken, bland annat genom en taxonomiförordning som ska efterlevas från den 31 december 2021. Det är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara eller ej, och som ska ge gemensamma riktlinjer för vilka investeringar som ska få kallas gröna. Taxonomin ska även ligga till grund för framtida standarder och märkning av finansiella produkter.

Vidare visar en färsk rapport från konsultföretaget EY att åtta av tio institutionella investerare inom två år kommer att sluta investera i fonder som inte väger in ESG-kriterier (Enviromental, Social and Governance). En annan faktor som driver på takten i hållbarhetsarbetet är coronavirusets effekter. Pandemin ses av många som en katalysator och en del spår till och med att pandemin ger rent disruptiva effekter.

Agenda 2030 är grunden

Men vi tar det från början. De 17 globala hållbarhetsmål som världens länder har antagit ska vara uppnådda redan 2030. Syftet är att skydda vår planet och naturresurserna, utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och skapa ett värdigt liv för alla. Agenda 2030 ska användas som en plattform för allt arbete med hållbar affärs- och verksamhetsutveckling.
– Alla har ett ansvar att bidra, men ingen kan jobba med alla de 169 delmålen i Agenda 2030. Det gäller att hitta ett rimligt angreppssätt och ta sig an det hela stegvis. Företag får tolka målen utifrån hur de berör deras verksamhet ur risk- och möjlighetsperspektiv, och sen prioritera, säger Mia Barkland, vd på konsultbolaget Trossa som hjälper näringslivet och offentliga verksamheter att bli mer hållbara.

Bidra till positiv utveckling

Finansiella aktörer behöver i högre grad anpassa sin utlåning och investera i företag utifrån ett brett perspektiv på hållbarhet, samt ta hänsyn till Agenda 2030 i sina processer och riktlinjer. Alla företag bör fråga sig: Hur kan vi konkret bidra till en positiv utveckling utifrån vår specifika kunskap och kärnverksamhet.

– Agenda 2030 är ett verktyg för att tydliggöra varför ni finns och vart ni är på väg, vad ni bidrar med och vad ni behöver ta ansvar för. I arbetet gäller det att kroka arm med leverantörer, kunder och intressenter vilket ger bra förutsättningar för framtiden, säger Mia Barkland.

Hon menar också att hållbarhetsarbetet stärker ens ställning som arbetsgivare i en tid där många unga är mer syftesdrivna än tidigare. Att vara del av något större är något som alltfler efterfrågar och värdesätter i valet av arbetsplats.

Praktisk nytta borde kommuniceras bättre

En vanlig situation inom finans- och bankvärlden är att det finns hållbarhetsplaner men bolagen kommunicerar inte tillräckligt tydligt hur dessa används i praktiken. Här måste de flesta bli bättre. Släpp det diffusa och visa hur hållbarhetsplanerna används konkret. En annan vanlig fälla är att ta på sig mer än vad företaget mäktar med.
– Det bästa hållbarhetsarbetet drivs integrerat i såväl långsiktig verksamhetsplanering som i den dagliga verksamheten. Det kräver oftast en hel del för att komma dit, så det handlar om att prioritera, göra en del i taget och ta lagom stora kliv framåt. Och glöm inte kunder och leverantörer, säger Mia Barkland.

 

Hur ligger ni till? Jämför med checklistan från undersökningen Hållbara Bolag

I den årliga granskningen av 134 börsbolags hållbarhetsarbete som Aktuell Hållbarhet, Dagens Industri och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet genomför, mäts även banker. Handelsbanken rankas som årets mest hållbara bank – för andra året i rad. Det finns 12 kriterier som ger poäng för banker i undersökningen.

Hur ligger ni till?

 • Har en policy för utvärdering av kundernas hållbarhetsprestationer.
 • Har ett specifikt ramverk för hur kundernas hållbarhetsprestationer utvärderas.
 • Ramverket presenteras.
 • Analyserar sina kunders hållbarhetsrisker.
 • Beskriver hur detta följs upp.
 • Relaterar hållbarhetsrisker till kreditrisker.
 • Beskriver processen för aktiv påverka.
 • Erbjuder kunder med lägre hållbarhetsrisker bättre villkor (aktiv påverkan).
 • Erbjuder kunder hållbarhetsrelaterade investeringsalternativ.
 • Praktiserar negativ screening, det vill säga väljer bort alternativ som inte uppfyller hållbarhetskrav.
 • Beskriver processen för negativ screening.
 • Praktiserar aktiv påverkan.


Källa: EY:s rapport, Undersökningen Hållbara Bolag som Aktuell Hållbarhet, Dagens Industri och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet genomför årligen.