Balanserade risker en framgångsfaktor

2018-06-26

Det kan vara många olika saker som påverkar huruvida en privatperson får svårt att betala tillbaka en kredit. Framtiden är svår att förutspå, men genom att använda några utvalda verktyg kommer vi nära. Allt för att kunden inte ska överskuldsätta sig eller få betalningsproblem.

Två viktiga verktyg är ”kvar att leva på-kalkylen” och credit scoring. I den här artikeln får du lära dig om några vanliga riskfaktorer i credit scoring-tekniken och hur de ser ut.

Credit scoring väger samman risker

Det är kombinationen av de olika riskfaktorerna som avgör hur stor risken är i det enskilda fallet. En person kan till exempel ha låg inkomst eller en betalningsanmärkning men ändå ha en låg risk. Arbetar du med personkrediter har du säkert stött på detta fenomen! Credit scoring-metodiken använder statistisk data från en population för att väga samman ett stort antal riskfaktorer.

Högst risk mitt i livet men högre inkomst motverkar

Yngre personer har generellt ännu inte skaffat sig så många kreditengagemang och har därmed färre möjligheter till att få en anmärkning. Dessutom finns det ofta föräldrar som kan hjälpa till om de får problem. Antalet ansökningar till Kronofogdemyndigheten har ökat i gruppen ungdomar, men inte antalet betalningsanmärkningar. Däremot har gruppen unga som söker kredit en högre risk än andra unga. Kanske söker några i den gruppen kredit just för att de har fått betalningsproblem?

I gruppen över 65 är risken för att få en betalningsanmärkning lägre. I gruppen personer i åldrarna 30-55 är risken generellt lite högre. Kreditaktiviteten ökar, och andelen personer med anmärkning är lite större i de här åldrarna. Å andra sidan har du ofta lite högre inkomst mitt i livet. Det säger sig nästan själv att det är lättare att parera ekonomiska problem om du har en hög inkomst. Inkomsten blir också en riskfaktor i Credit scoring-modellerna. UC utgår från den senaste deklarationen. Inkomstdata används också för att verifiera det kunden har uppgett i kvar att leva på-kalkylen.

Betalningsanmärkningar en viktig riskindikator

En betalningsanmärkning är normalt en betydelsefull riskfaktor. En halv miljon svenskar har en eller flera betalningsanmärkningar. I gruppen personer som har en betalningsanmärkning är risken markant högre. Men alla betalningsanmärkningar är inte riktigt lika farliga. Gamla anmärkningar och anmärkningar på små belopp kan väga lättare om övriga riskfaktorer ser bra ut.

Hög kreditaktivitet ökar risken

När en person söker kredit hos dig tar du en kreditupplysning. Den registreras hos UC och informationen används för att mäta risk. En kreditupplysningsfråga visar att kunden är kreditaktiv. Att ha ett par kreditupplysningsfrågor behöver inte betyda att risken är speciellt stor. Men om personen har flera andra riskhöjande faktorer i kombination med många nya kreditupplysningsfrågor kan risken öka markant i det enskilda fallet.

Många kreditengagemang ökar risken

Det är vanligt att ha ett par krediter. Risken är till och med lägst hos gruppen personer med fyra kreditengagemang. Sedan ökar risken ju fler krediter du har. Att kreditrisken ökar efter fyra krediter beror på att du vanligtvis har bolånen uppdelade på ett par olika lån för att kunna binda räntan olika. Varje lån blir en kredit i kreditupplysningen. Bolån innebär att du äger din bostad, vilket är risksänkande. Har du sedan flera blancolån eller kortkrediter ökar risken ju fler krediter du har. I gruppen utan krediter finns också de som inte får krediter och inte heller äger sitt boende.

UCs bästa tips för säkrare affärsbeslut

  • Använd credit scoring för att väga samman alla risker
  • Stirra dig inte blind på en enda riskfaktor
  • Lita på din interna kreditprocess, arbeta så automatiserat som möjligt

Publicerad 26 september 2018.