Ansökningar till Kronofogden kvar på en hög nivå

2019-05-27

Under 2018 ökade antalet ansökningar om betalningsföreläggande till Kronofogden dramatiskt. Ökningen har inte fortsatt men antalet ansökningar ligger kvar på en högre nivå än tidigare. Samtidigt återkallas allt fler ansökningar då fler personer betalar sin skuld.

Det var framför allt tre faktorer som bidrog till förra årets kraftiga ökning av obetalda räkningar till Kronofogden: unga vuxnas näthandel, landstingen som ökade sina ansökningar om betalningsföreläggande och inkassobolag som vände sig snabbare till Kronofogden efter räkningars förfallodatum.

Landstingens ansökningar ökade så markant att Kronofogden till slut slog larm. Från att tidigare har legat på runt 5 000 ärenden i månaden ökade antalet ärenden från landsting, och även kommuner, till 13 000 ärenden per månad. Orsaken var ett nytt avtal mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL, och inkassobolaget Intrum, visade SVT:s Uppdrag granskning.

- I år minskade antalet ansökningar från landstingen kraftigt, säger Maciej Kochanowicz, analytiker hos Kronofogden.

Unga vuxnas näthandlande

En grupp som stack ut i förra årets statistik var unga vuxna och deras näthandlande, som också bidrog till att antalet obetalda räkningar till Kronofogden ökade.

- I gruppen 18-19 år rör ansökningarna oftare obetalda mobiltelefonräkningar, dessa brukar avskrivas när personen betalar. I åldersgruppen 20-25 år handlar det mer om e-handel och där är det både svenska och utländska företag som lämnar in ansökan om betalningsföreläggande. Ganska många sökande är utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige, berättar Maciej Kochanowicz.

Hittills i år visar siffror att andelen unga 18-25 år som får brev från Kronofogden minskar i år jämfört med 2018.

Totalt förra året kom det in mer än 1 miljon ansökningar om betalningsföreläggande mot privata personer, en ökning med 10 procent jämfört med 2017, men det gav inte en lika stor ökning i utslag då många ansökningar återkallades. Antalet ansökningar har inte fortsatt att öka i år utan läget har stabiliserats, dock på en högre nivå än tidigare. Idag kommer det in runt 100 000 ansökningar per månad mot tidigare 80 000.

- Av ansökningar om betalningsföreläggande brukar femtio procent leda till utslag, fyrtio procent avskrivs och tio procent bestrids. Fler ansökningar än tidigare återkallas eftersom personer betalar sina skulder, de vill inte hamna i långvarig skuldsättning, säger Maciej Kochanowicz.

Det är först när Kronofogden har fastställt beloppet som det redovisas under rubriken betalningsanmärkning hos UC eller hos de övriga kreditupplysningsföretagen. I nuläget är det 490 000 personer som har en betalningsanmärkning hos UC, denna ligger kvar hos UC i tre år.

Företag betalar sina skulder

Även för företag och andra juridiska personer ökade antalet ansökningar om betalningsföreläggande förra året men det resulterade inte heller i någon ökning av utslag.

- Företag betalar sina skulder i större utsträckning än privatpersoner, konstaterar Maciej Kochanowicz.

Enligt kreditupplysningslagen får kreditupplysningsföretag visa både ansökan om betalningsföreläggande och utslag i betalningsföreläggande i kreditupplysningen när det gäller företag. När det gäller privatpersoner får bara utslaget visas i kreditupplysningen, det syns under rubriken Anmärkning. Utslag om betalningsföreläggande och andra betalningsanmärkningar finns kvar i fem år för juridiska personer. I de flesta fall är det ett allvarligt varningstecken om ett företag har en betalningsanmärkning, framförallt om den är ny eller om det är många.

Fakta Ansökningar om betalningsföreläggande och utslag, januari-april

Ansökningar Fysiska personer Juridiska personer
2018 393 392 55 046
2019 388 775 58 636
     
Utslag Fysiska personer Juridiska personer
2018 181 332 17 779
2019 192 359 19 401

Källa: Kronofogden