Analysera kundens kassaflöde!

2017-01-16

Se upp för snabbväxande företag

Speciellt viktigt är det att se upp med likviditeten och kassaflödet på nya, snabbväxande och underfinansierade bolag. Ofta får de ett dåligt kassaflöde.

Det hänger ihop med ett vanligt fenomen. Företaget säljer allt mer och rörelseresultatet ökar, vilket ökar kassaflödet. Samtidigt ger de generösa betaltider för att få affärer. Allt mer medel binds i de fakturor som har skickats ut till kunderna, men ännu inte betalats. Utgifterna måste betalas på kortare tid, eftersom bolaget är inte kan förhandla till sig bra villkor ännu.

Ett nystartat företag får ofta förskottsbetala sina leveranser innan de är tillräckligt kreditvärdiga. Därmed växer kundfordringarna mer än leverantörsskulderna och kassaflödet försämras.

Många kostnader uppstår också direkt i början då bolaget behöver investera i inventarier, personal och material medan intäkterna kommer senare. Detta påverkar kassaflödet negativt. Försäljningen går som tåget, men i kassan är det tomt.

I det läget behöver ägarna skjuta till mer likviditet, skaffa extern rörelsefinansiering som factoring och checkkredit eller dra ned på expansionstakten.

Återbetalningsförmåga

Hur ser bolagets återbetalningsförmåga ut? För privatpersoner gör vi en "kvar att leva på" - kalkyl som visar om hushållet mäktar med de lån kunden söker. För företag är det inte lika lätt. En del kreditinstitut, men inte alla, använder sig av kassaflödesanalysen för att beräkna återbetalningsförmågan. Problemet med analysen är att den kan vara svår att lära sig.

För hur ska du egentligen uppskatta storleken på lager och kundfordringar de kommande åren? Ändå ger analysen svar på frågan om hur likviditeten förändras i kassan. Och det är från kassan nya lån ska amorteras ifrån.

Om du har tillgång till UCs kassaflödesanalys i dina kreditupplysningar, så ser du en sammanställning av kassaflödet de senaste åren. Det ger en bra utgångspunkt. Där är det också lätt att få en snabb blick på en ny kund om ungefär vilken amorteringsförmåga bolaget har. Det ger dig ett bra utgångsläge om du behöver prata amorteringstakt med din kund.

Publicerad 15 februari 2017.