Allt fler företag fastnar i UCs bedrägerikontroller

2018-04-23

Under 2017 ökade konkurserna efter att ha minskat under flera år. Samtidigt såg vi att allt fler företag fastnade i UCs verktyg för att varna för oseriösa företag, UC Detekt.

- Det ökar mer och mer. I första kvartalet hade vi cirka 450 konkurser. I var tredje företag i konkurs såg vi tecken på att verksamheten bedrivits oseriöst. Och det är mer än tidigare. Det säger Ulf Linderoth, produktspecialist på UC.

Varningssignaler finns

En varningssignal är bolag som har varit inaktiva under ett par år och som plötsligt expanderar kraftigt. Den typen av bolag fastnar ofta i UCs kontroller.

En ny variant på upplägg är att bolaget faktiskt deklarerar sina skatter men att de sedan gör en tvist av det:

- Brottslingen tar ärendet till domstol som en tvist. Under tiden det tar för domstolen att komma med ett avgörande kan verksamheten fortgå. Efter avgörandet kommer dom med ett näringsförbud. Men då har brottslingen redan gått vidare och skulden hamnar hos en målvakt. Det säger Ulf Lindroth.

Bilar försvinner

En annan vanlig variant är att ett företag med en mindre rörelse köper lyxbilar på avbetalning eller leasing. Bilarna har inte något med verksamheten att göra alls. De betalar ett par månadsbetalningar och sen förs bilen utomlands, styrelsen hoppar av och företaget sätts i konkurs.

Publicerad 23 april 2018.