Så smidigt fungerar UCs tjänst för kontroll av PEP och sanktioner

2024-01-09

Västvärlden har infört sanktioner mot ryska företag och högt uppsatta medborgare efter landets invasion av Ukraina. Nu erbjuder UC en helt ny lösning för screening mot PEP- och sanktionslistor även för små och medelstora företag.

– Detta kan hjälpa dem att följa sanktionsbestämmelserna och undvika onödiga affärsrisker, förklarar Teemu Kettula, ansvarig för compliance-lösningar i Norden på UC.

Företag i Sverige är skyldiga att veta vem de gör affärer med och minimera risken att begå sanktionsbrott. Bryter man mot reglerna kan det leda till dryga böter och andra allvarliga rättsliga konsekvenser. Men företag har också ett egenintresse av att undvika att göra affärer med bolag som finns på sanktionslistor eller personer som är politiskt exponerade, så kallade PEP. 

– Tänk om ett företag levererar varor eller tjänster till en kund i Ryssland och inte kontrollerat om denne finns på en sanktionslista. Om den bank i Sverige som tar emot betalningen däremot gjort det, och kunden finns på listan, skulle banken stoppa betalningen och företaget bli utan pengar, säger Teemu Kettula.

Med UC kontrolleras flera listor i en enda sökning

UC har utvecklat en tjänst där man enkelt kan screena företag mot fyra olika sanktionslistor – de som satts upp av EU, FN, Storbritannien och USA – i en och samma sökning. Man kan också söka i globala och nordiska PEP-listor för att säkerställa att en individ inte är en politiskt exponerad person. Dessa listor uppdateras i realtid.

– Så fort ett företag eller en individ dyker upp på dessa listor kommer det att synas vid en slagning genom UC, förklarar Teemu Kettula.

SME behöver bli bättre på att kontrollera kunderna

Traditionellt sett har banker och större aktörer på finansmarknaden, som enligt lag är skyldiga att följa regelverket, arbetat aktivt med kundkännedom och antipenningtvätt. Nu börjar även mindre verksamheter, som värdepappersbolag, fondbolag, företag som sysslar med livförsäkringar, men också fastighetsmäklare, redovisningsbyråer och flera andra se värdet i att effektivisera sina KYC-processer. Men många har fortfarande en bit kvar innan de är i mål.

– Storbankerna har arbetat med dessa frågor länge. Men nu ser vi att helt nya verksamheter måste börja beakta de här reglerna för att undvika sanktionsbrott och onödiga affärsrisker, säger Teemu Kettula.

För små och medelstora företag som behöver göra dessa slagningar då och då rekommenderar UC en lösning där man får inloggning och tillträde till listorna. Här finns också möjligheter att få reda på ägarstrukturer och vilka huvudmännen bakom ett företag är.

– Då blir det lättare att minska riskerna i den egna verksamheten, avslutar Teemu Kettula.

Läs mer om hur vi på UC kan hjälpa dig inom compliance och riskminimering.