Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

40 år av ansvar för Sveriges kreditdata

2018-04-05

Den 25 maj träder GDPR i kraft och på UC arbetar vi hårt för att se till att vi är så bra rustade som möjligt inför förändringen. Vi har tagit tempen på vår koncernchef och vd Anders Hugosson för att höra hur han ser på GDPR, vad som kommer att förändras och hur det påverkar oss men framförallt dig som kund.

GDPR är snart här, vad betyder det för oss på UC?

Här på UC behandlar vi en stor mängd information rörande privatpersoner och företag. Vi har under 40 år fått samhällets och våra kunders förtroende att göra detta med syftet att kreditsökande och kreditgivare ska ha möjlighet att fatta medvetna och insiktsfulla kreditbeslut.

Redan 1977 när UC grundades så var förutsättningarna för att vi skulle kunna samla in och bearbeta informationen att det skulle finnas ett kraftfullt integritetsskydd, något vi alltid värnat om.

Vad GDPR nu innebär är ett ännu starkare skydd för individen med rättigheter vilket ställer högre krav på oss som företag och del av samhället. Denna förändring ser vi som sagt väldigt positivt på då vi alltid värnat om personlig integritet. Nu är det upp till bevis och vi arbetar just nu med att säkra samtliga system och processer för att se till att vi bibehåller det förtroende som vi fått.

Hur har arbetet med GDPR sett ut?

På UC har vi arbetat med GDPR under många år och följt processen från sin linda i Bryssel till idag där vi under april står inför en omröstning i Riksdagen kring kreditupplysningslagens förhållande till GDPR.

Hos oss är GDPR vår vardag, som min kollega Åke Dahlqvist, skrev i ett blogginlägg under hösten 2017. Och det stämmer verkligen. Vi har under senaste året drivit ett omfattande GDPR-arbete där vi engagerat stora delar av företaget. Vi har kartlagt, dokumenterat, utbildat, förbättrat tekniska lösningar och tagit fram nytt informationsmaterial för att säkerställa att vår affär ligger i linje med de krav som följer av GDPR.

Om det är något jag vill trycka extra på så är det tydlig information och transparens. Det är viktigt att alla som på något sätt kommer i kontakt med oss ska förstå vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi gör det samt vilka rättigheter man har.

Många upplever GDPR som komplext, men är det verkligen så?

Det beror nog på inom vilken bransch man befinner sig i och hur länge man arbetat med känslig personinformation. Med över 40 års erfarenhet av person- och företagsuppgifter, den svenska kreditupplysningslagen och alla de beslut, tolkningar och tillämpningar som nu utformas så känner vi oss bekväma med GDPR. Vi kan samtidigt konstatera att det kommer en tid där en viss osäkerhet infinner sig eftersom det initialt kan saknas riktlinjer och prejudikat för vissa behandlingar. Men även detta kommer att klarna under våren.

Vad tror du kommer att ske efter den 25 maj och hur påverkas kunderna?

Jag är övertygad om att UC kommer att fortsätta vara en betydande kugge när det gäller att hjälpa kreditsökande och kreditgivare att kunna fatta medvetna kreditbeslut. En förutsättning för detta är att vi har alla parters förtroende för hur vi hanterar information och integritetsfrågor där säkerhet, transparens och tydlighet är våra ledord. Vi för idag och kommer att fortsätta föra en dialog med våra kunder och registrerade för att säkerställa att de har ett förtroende för oss gällande den trygghet vi vill förmedla. Det är av yttersta vikt för oss.

Vi ser att vår verksamhet kommer att växa i och med GDPR där vi kommer att fortsätta leverera marknadens bästa kreditupplysningar. Jag är övertygad om att företag som oss som arbetar seriöst och ambitiöst med integritet i fokus kommer att kunna utveckla våra verksamheter i bakvattnet av GDPR.

Avslutningsvis vill jag önska alla de företag, kunder som övriga marknadskollegor en lyckad implementering och säkerställande av GDPR. Det tjänar vi alla på.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med GDPR? Tveka inte att kontakta oss!

Publicerad 5 april 2018.