Konkursstatistik

Minskat antal Oförändrat Ökat antal Källa: UC AB

Hela året

Ladda ner karta som

Län Procentuell förändring september* Procentuell förändring hittills 2022**
Stockholms län -1% -3%
Uppsala län -35% 5%
Södermanlands län -10% 3%
Östergötlands län 45% 25%
Jönköpings län -8% -4%
Kronobergs län 200% 13%
Kalmar län 300% 18%
Gotlands län 67% -33%
Blekinge län 50% -2%
Skåne län 38% -7%
Hallands län 18% 8%
Västra Götalands län 57% -5%
Värmlands län -10% 11%
Örebro län 14% 11%
Västmanlands län -8% 12%
Dalarnas län 10% -9%
Gävleborgs län -45% -14%
Västernorrlands län -10% 9%
Jämtlands län 150% -32%
Västerbottens län -36% -19%
Norrbottens län -67% 7%
Sverige 13% -2%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.  

image

Presskontakt

Karin Arrenfeldt

PR och Kommunikationsansvarig