Konkursstatistik

Minskat antal Oförändrat Ökat antal Källa: UC AB

Hela året

Ladda ner karta som

Fler företag som fått pandemistöd går i konkurs

Konkursstatistik-image-770x433.jpg

Konkurserna fortsätter att öka, enligt den senaste månadsstatistiken från kredit- och affärsinformationsföretaget UC. Statistiken visar också att en ökad andel bolag som fått pandemistöd gått i konkurs sedan sommaren. För de bolag som utsatts för kris efter kris är situationen inte längre hanterbar, menar Johanna Blomé, ekonom på UC.

Under september månad ökade konkurserna totalt sett med 13 procent i jämförelse med samma period i fjol. En allt större andel av konkurserna utgörs av företag som fått ekonomiskt stöd under pandemin.

Ohållbart läge för pandemiutsatta branscher

Under augusti månad var 20 procent av de bolag som gick i konkurs företag som fått stöd under pandemin. Under september månad var siffran 15 procent, medan företag med pandemistöd endast utgjorde sju procent av det totala antalet konkursutsatta företag samma period i fjol.  

-          Konjunkturbarometern visar på minskat förtroende inom samtliga branscher just nu, och detaljhandeln och hushållen är den mest bidragande faktorn. Det vi ser i vår statistik är att konkurserna sedan sommaren vänt uppåt. Flera branscher som hade det svårt under pandemin får det nu ännu svårare. För de bolag som utsatts för kris efter kris är situationen inte längre hanterbar. Rekordhöga elpriser pressar företagen och många får svårt att betala tillbaka pandemistöden när en lågkonjunktur står för dörren. Vi börjar också se att den vikande omvärldskonjunkturen slår mot svensk export, menar Johanna Blomé.

Fortsatt stigande konkurser inom detaljhandel och nöje

Konkurserna har ökat inom sju av tio branscher som ingår i UCs konkursstatistik.

Konkurserna inom hotell och restaurang har ökat med 25 procent och detaljhandeln med 45 procent under september i jämförelse med samma månad i fjol.

Inom transport fortsätter konkurserna däremot att minska och under september månad gick de totalt ned med 45 procent.

-          Riksbankens räntehöjningar och ökade energipriser gröper ur köpkraften hos konsumenten och särskilt sällanköpshandeln har fått det tufft. Hushållen minskar konsumtionen av skor, kläder och elektronik men också nöjen. Det fortsatt rekordlåga långsiktiga förtroendet för marknaden bidrar till färre hotell- och restaurangbesök. Konkursläget inom transport fortsätter att vara det lägsta på mycket länge, avslutar Johanna Blomé.

För att se konkursutvecklingen på läns- och kommunnivå samt branscher, besök https://www.uc.se/konkursstatistik/

Om UCs konkursstatistik

UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till den sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag kommer statistiken mätas från den första till den första tillgängliga arbetsdagen.

På uc.se/konkursstatistik kan du se en karta över företagskonkurser på länsnivå.

 

Län Procentuell förändring september* Procentuell förändring hittills 2022**
Stockholms län -1% -3%
Uppsala län -35% 5%
Södermanlands län -10% 3%
Östergötlands län 45% 25%
Jönköpings län -8% -4%
Kronobergs län 200% 13%
Kalmar län 300% 18%
Gotlands län 67% -33%
Blekinge län 50% -2%
Skåne län 38% -7%
Hallands län 18% 8%
Västra Götalands län 57% -5%
Värmlands län -10% 11%
Örebro län 14% 11%
Västmanlands län -8% 12%
Dalarnas län 10% -9%
Gävleborgs län -45% -14%
Västernorrlands län -10% 9%
Jämtlands län 150% -32%
Västerbottens län -36% -19%
Norrbottens län -67% 7%
Sverige 13% -2%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.  

image

Presskontakt

Karin Arrenfeldt

PR och Kommunikationsansvarig