Konkursstatistik

Minskat antal Oförändrat Ökat antal Källa: UC AB

Hela året

Ladda ner karta som

Positiv inledning på det nya året

konkursstatistik2020.jpg

Färsk statistik från UC visar att 2021 inleds med minskade antal svenska företagskonkurser. I januari minskar konkurserna med 19 procent jämfört med januari 2020, vilket inger hopp om en positiv start på det nya året. Faktum är att månaden januari 2021 har den mest positiva starten på året sedan 2015.

Färsk statistik från UC visar att konkurserna minskar med 19 procent i januari 2021 jämfört med januari i fjol. Svensk ekonomi går bra, och det med optimism året inleds.

 - Sveriges ekonomi går mycket bra. Varslen ligger på låga nivåer generellt. Bostadsmarknaden är het och räntorna är låga. De kraftfulla stimulanserna i ekonomin och stödåtgärderna har fått effekt. Vi ser inte någon ökning av konkurserna ens i de värst drabbade branscherna under januari. Nivåerna ligger i princip still jämfört med före pandemin, trots att vi har genomlevt en andra våg. De branscher som har drabbats hårdast av pandemin kommer att ha det fortsatt tufft ett tag till, men när väl vaccineringarna kommer igång står hushållen redo att spendera pengar på restaurang, nöjen och på upplevelser. I de branscherna är det relativt lätt att återanställa personal och startsträckan blir kort, kommenterar Richard Damberg, ekonom på UC som ingår i den nordiska koncernen Enento Group.

- Statistiskt sett vet vi att konkursförändringen i månaden januari generellt är väldigt liten, och har så varit de senaste åren. Att året nu inleds med att minska så mycket som med 19 procent är ett gott tecken, och senast vi såg en så pass positiv start på året var 2015, konstaterar Richard Damberg.

Oförändrad konkursutveckling inom stora branscher

Konkursutvecklingen inom stora branscher UC följer noga är i stort sett oförändrad. Dock är det är fortsatt tufft för hotell- och restaurangbranschen samt transportbranschen. I januari ökar konkurserna med 8 procent jämfört med samma månad i fjol. Den negativa trend branschen tampas med har dock hållit i sig längre än så. De senaste fem åren har andelen aktiva företag i konkurs inom hotell- och restaurangbranschen ökat med 121 procent.

- Företagens julbordsintäkter försvann i år och hela branschen lider av nedstängningen. Men företagen överlever i väntan på bättre tider. Flexibel arbetskraft och stödpaket har hållit många företag flytande och låga marginaler gör att många företag precis håller näsan över vattenytan just nu. Hotell- och restaurangbranschen är en konkursutsatt bransch, även i tider utan pandemi. Konkurserna har ökat länge i segmentet. 2016 var det 1,13 procent av alla aktiva företag som gick i konkurs. När vi stängde 2020 låg andelen aktiva företag som gick i konkurs inom segmentet på 2,21 procent. Det är en procentuell utveckling på 121 procent under de senaste fem åren, vilket givetvis är en oerhört tråkig utveckling, avslutar Richard Damberg. 

Om UCs konkursstatistik

UCs konkursstatistik omfattar inledda aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer och enskilda firmor. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen per månad.

Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på den sista arbetsdagen innan månadsskiftet. Det kan innebära att ett företag vars konkurs rapporterats sent i månaden inte kommer med i månadens statistik men i efterföljande månaders statistik. Det kan förekomma viss eftersläpning i statistiken på grund av sen inrapportering av konkurser, varför definitiva siffror finns först vid en senare tidpunkt, vanligtvis efterföljande månad.

 

Län Procentuell förändring januari* Procentuell förändring hittills 2021**
Stockholms län -9% -4%
Uppsala län -48% -3%
Södermanlands län 27% 4%
Östergötlands län -7% -12%
Jönköpings län -69% 25%
Kronobergs län 33% 17%
Kalmar län 8% -21%
Gotlands län -100% -29%
Blekinge län 0 % 4%
Skåne län -33% 9%
Hallands län -13% 9%
Västra Götalands län -29% 9%
Värmlands län 27% 18%
Örebro län -57% -9%
Västmanlands län -50% -1%
Dalarnas län -27% 15%
Gävleborgs län -7% -9%
Västernorrlands län 25% -11%
Jämtlands län 40% -1%
Västerbottens län -43% -2%
Norrbottens län -40% 17%
Sverige -19% 1%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.  

image

Presskontakt

Karin Arrenfeldt

PR och Kommunikationsansvarig