Hur exporterar jag fördelningsrapporten till Excel?

Antal svar 6