Varför har min kreditgräns (limit) förändrats?

Antal svar 6

Kreditgränsberäkningar finns bara för aktiebolag och grundas på företagets bokslut och Riskklass. Beräkningen bygger främst på hur stor förbrukningen av varor är och hur bra betalningsförmågan är. Kreditgräns rekommenderas bara om riskklassen är över 3. Ju bättre Riskklass desto högre kreditgräns.

Här är några vanliga orsaker till att kreditgränsen sänks:

 1. Riskklassen försämras
 2. Vid nytt bokslut:
  • Kostnaden för sålda varor/ råvaror sjunker (verksamheten minskar)
  • Övriga externa kostnader minskar (verksamheten minskar)
  • Balanslikviditen minskar (omsättningstillgångarna minskar/de kortfristiga skulderna stiger)
  • Eget kapital sjunker (förluster, utdelning etc.)
  • Konsolideringsgraden sjunker (förluster, utdelning etc.)

Ibland presenteras ingen kreditgräns och då är de vanligaste orsakerna att:

 • Riskklassen är 1 eller 2
 • Riskklass är obestämd eller en bokstavsriskklass K, U, O (det vill säga om företaget är på obestånd t ex konkurs, under företagsrekonstruktion eller har utmätning).
 • Det finns brister i bokslutet, dvs felsummeringar, felaktiga bokslutsposter etc.
 • Aktiekapitalet till stora delar är förbrukat, >25 % är förbrukat
 • Det senast registrerade bokslutet är äldre än 24 månader
 • Det finns en revisionsanmärkning i den senast revisionsrapporten
 • Att bolaget har likvidationsanmälts av Bolagsverket
 • Eget kapital är lågt, konsolideringsgrad <5 %

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.