Förändring justerat eget kapital 

Antal svar 4

Justerat eget kapital är ett mått på ett bolags egna kapital, där hänsyn tas även till eventuella obeskattade reserver.

Förändring justerat eget kapital räknas ut på följande sätt: 100 x (0,78 x obeskattade reserver aktuellt år - obeskattade reserver föregående år) dividerat med (0,78 x obeskattade reserver föregående år + summa eget kapital föregående år).

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.