Information från kundservice

Torsdagen den 29 september har vår kundservice stängt mellan kl. 11:00-16:00 pga. utbildning. Vi öppnar återigen fredagen den 30 september kl. 09:00 och håller därefter öppet som vanligt till kl. 16:00

Finansiell anläggningsstruktur 

Antal svar 3

Finansiell anläggningsstruktur räknas du ut på följande sätt: 100 x finansiella anläggningstillgångar dividerat med summa anläggningstillgångar.

Där finansiella anläggningstillgångar är eget kapitalinstrument, fordringar på andra och andra finansiella instrument som en redovisningsenhet avser att inneha stadigvarande i mer än ett år och anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas.

Med stadigvarande menas en period på minst ett år och i de flesta fall betydligt längre än så.

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.