Cash flow 

Antal svar 6

Cash flow "kassaflöde", är ett företags flöde av inbetalningar och utbetalningar, det vill säga flödet av pengar. In- och utbetalningarna kallas gemensamt för betalström.

Cash flow i procent av finansiella kostnader
(resultat före bokslutsdispositioner - skatt + avskrivningar) dividerat med finansiella kostnader (+ jämförelsestörande poster om negativa).

Cash flow i procent av summa skulder
100 x (resultatet före bokslutsdispositioner - skatt + avskrivningar) dividerat med (summa kortfristiga skulder + långfristiga skulder + avsättningar).

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.