Avkastning i procent av anläggningstillgångar

Antal svar 5

Formel: (100 x avskrivningar) dividerat med summa anläggningstillgångar.

Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda att användas eller innehas. Perioden som tillgången ska användas kan vara under en period på minst ett år och i de flesta fall betydligt längre än så. Anläggningstillgångar är inte en typ av tillgångar utan delas in i tre underkategorier. Dessa är immateriella tillgångar, materiella tillgångar och finansiella tillgångar.

Immateriella tillgångar - exempel på immateriella tillgångar är patent, varumärken, kostnader för forskning och hyresrätter.

Materiella tillgångar – exempel på fysiska tillgångar är maskiner, inventarier, byggnader och mark.

Finansiella tillgångar – exempel på finansiella tillgångar är långsiktiga placeringar så som aktier, fordringar och värdepapper. Finansiella tillgångar avskrivs inte.

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.