Arbetskraftskostnader i procent av omsättning

Antal svar 1

Arbetskraftskostnader, det vill säga kostnaden för personalen, i procent av omsättningen är ett nyckeltal som hjälper dig att följa arbetskraftskostnadens utveckling i förhållande till nettoomsättningen.

Det är ett mått på hur personalintensivt företaget är och därmed hur känsligt företaget är för förändringar av löner och arbetsgivaravgifter m.m. Ett företag med högre värde är mer utsatt för eventuella förändringar av löner, sociala avgifter och andra personalkostnader.

Formel: 100 x (summa löner och ersättningar) dividerat med summa rörelseintäkter.

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.