Vad innebär rörelsekapital?

Antal svar 6

Rörelsekapital är en redovisningsterm som betyder samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Den engelska termen är working capital. Det är det kapital ett företag behöver för att finansiera den löpande verksamheten.

Genom att utgå från balansräkningens poster kan rörelsekapitalet principiellt räknas ut på två olika sätt. Ett sätt är att minska omsättningstillgångar med kortfristiga skulder.

Ett annat sätt är att minska eget kapital, obeskattade reserver, avsättningar och långfristiga skulder med anläggningstillgångar. Rörelsekapitalet kan bindas i likvida medel, varulager, kundfodringar och säkerhetspengar.

Nettorörelsekapital formel

Kortfristiga tillgångar – Kortfristiga skulder = netto rörelsekapital

Läs mer om Företagsvärdering

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.