Vad betyder beta?

Antal svar 6

Definition av Beta

β-värdet i modellen syftar till att kompensera investerarna för den marknadsspecifika (systematiska) risk som investeringen medför. Den systematiska risken påverkar alla företag och enligt CAPM är den det relevanta måttet på risk. β-värdet anger hur tillgångens och marknadens avkastning är korrelerade till varandra samt variationen i marknadsportföljens avkastning.

Denna risk kan inte diversifieras bort genom att låta portföljen innehålla flera tillgångar (till skillnad från osystematisk risk) varför β-värdet inkluderas i CAPM. En förutsättning för CAPM är som sagt att investerare håller en väldiversifierad portfölj varför den osystematiska risken helt har diversifierats bort och således inte behöver kompenseras för.

Beta-värde formel

β-värdet beräknas enligt följande formel:

 

Ett β-värde högre än ett påvisar att aktien reagerar häftigare på förändringar i marknadsportföljen än genomsnittet. Ett β-värde lägre än ett antyder att aktien reagerar mindre på variationer i marknadsindex än genomsnittet. Aktier med lägre β-värde är således teoretiskt sett en säkrare investering men genererar dock lägre avkastning.

Vart hittar jag bra Beta-värden?

Det finns lite olika teorier om hur man använder och räknar fram beta. I vissa teorier skall man använda sig av ett branschsnitt.

Annars får man vända sig till olika typer av databaser såsom t.ex. Thomson, www.thomsonone.com. Om du t.ex. studerar vid en högskola så brukar man ha tillgång till liknande databaser där.

Ibland kan man även godtyckligt uppskatta beta-värdet på företaget, men knappast något som funkar för högskolan dock.

Läs mer om Företagsvärdering

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.