Vad är rörelsekapital?

Antal svar 6

Rörelsekapital är det kapital som används i den dagliga verksamheten för ett företag. Det är alltså de pengar som ett företag använder sig av för att betala sina varor/tjänster (leverantörsskulder) och även de pengar som ett företag har utestående i form av kundfordringar. Rörelsekapitalet mäter effektiviteten och hälsan i ett företag på kort sikt.

Varför är rörelsekapitalet viktigt?

Ett företag kan ha en fantastisk idé, men som kräver mycket pengar/investeringar i t.ex. uppstarten innan allt rullar på. Då är det oftast rörelsekapitalet som stjälper dessa företag, eftersom de inte klarar av sina förpliktelser på kort sikt, även om det på lång sikt ser mycket bra ut för företaget. Ibland kan ett företag även stjälpas genom att stora kundfordringar förfaller som värdelösa. T.ex. om man nu varit en underleverantör till SAAB… och så sätts SAAB i konkurs – och man som företag då har levererat 100 bilstolar utan att ännu fått betalt, ja då ligger man risigt till om man inte har en ordentlig kassa i företaget eller en snäll bank som kan ställa upp med pengar för att betala sitt egna företags räkningar osv.

Hur räknar man ut rörelsekapitalet?

Rörelsekapitalet= utestående fordringar – kortfristiga skulder

Ett exempel på en balansräkning och en uträkning

Rörelsekapitalet = (Kunfordringar + varulager + den del av kassan som behövs för verksamheten) – (summa kortfristiga skulder)

Rörelsekapitalet =(39 025 + 1 529 + 5 474) – (63 900) = -17 872

Detta betyder att leverantörerna betalar för verksamheten! Antagligen så betalar detta företag sina produkter efter att de själva har fått betalt. Hade rörelsekapitalet varit positivt hade det betytt att företag själva står för sin finansiering. Vilket ju självklart är det vanligaste alternativet.

Nu var dock balansräkningen nedan inte tillräckligt specificerad. Normalt sätt så hade man ju inte tagit summan av alla kortfristiga fordringar, utan man hade tagit kundfordringar, varulager och en bedömning av hur mycket av kassan som behövts för den dagliga verksamheten – leverantörsskulder och övriga kortfristiga ej räntebärande skulder. Men nu var det en så stor diff mellan kortfristiga skulder och leverantörsskulder, att jag helt enkelt valde totala summan av kortfristiga skulder. För att få veta exakt måste jag kolla i årsredovisningen.

BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR [tkr]

Bokslutsperiod:

2017

     

Likvida medel:

5474

     

Kundford:

39025

     

Varulager:

1529

     

Övr. oms. tillg.:

24477

     

Sum. oms. tillg.:

70505

     

Spärrkonto:

       

Mask. o. inv.:

911

     

Sum. anl. tillg.:

6193

     
 

BALANSRÄKNING SKULDER [tkr]

Bokslutsperiod:

2017

     

Leverantörsskulder:

35406

     

Summa kortfristiga skulder:

63900

     

Summa långfristiga skulder:

0

     

Obeskattade reserver:

969

     

Aktiekapital:

800

     

Övrigt bunden kapital:

160

     

Obunden eget kapital:

10869

     

Summa eget kapital:

11829

     

Summa skulder och eget kapital:

76698

 

   

 

Läs mer om Företagsvärdering

 

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.