Vad är definitionen av CAPEX?

Antal svar 5

CAPEX (Capital Expenditures) är utgifter för nyutveckling eller nya investeringar till exempel inköp av nya maskiner, eller framtagandet av en ny tjänst. Översätts med ”investering i anläggningstillgångar” eller ”anläggningskostnader”, men kan alltså även gälla kostnader för utveckling av tjänster.


Dess motpart är Opex (Operating Expenditures) det vill säga löpande utgifter för att underhålla en produkt, en tjänst eller ett system. Detta kan till exempel vara förbrukningsmaterial, löner eller lokalhyra.

Låg capex men hög opex innebär att investeringskostnaderna för en ny produkt inte är så stora, men att de rörliga kostnaderna för att hålla igång hela driften är betydande.

Räkna ut Capex

Antingen så hittar du CAPEX i ett företags kassaflödesanalys, där redovisas investeringar i materiella, immateriella och finansiella tillgångar. Dock finns dessa investeringar inte redovisade när det gäller mindre företag och då måste man räkna ut dessa själv. Nedan beskrivs hur man räknar ut ett företags CAPEX eller investeringar.

Genom att jämför ingående och utgående värde på materiella och immateriella tillgångar för ett år (se nedan) kan du räkna fram CAPEX. För vår verksamhet är finansiella anläggningstillgångar inte relevant (eftersom detta är placeringar av företagets pengar och inte något som hör till verksamheten) och vi har inga immateriella tillgångar.

Alltså jämför vi endast skillnaden materiella anläggningstillgångar mellan 2009 och 2008 (1 290 966-1 660 420) = -369 454. Därefter måste vi lägga till avskrivningar (för samma år) för att veta exakt hur mycket företaget investerat under året i anläggningstillgångar; -369 454 + 383 854 = 14 400.

Den verksamheten vi skall värdera har under året investerat endast 14 tkr vilket är osedvanligt lite och troligen hänförligt till den finansiella krisen under 2008/2009 och den stora osäkerhet som då rådde.

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.