Användarsupport för Ta en UC

 

Ladda ned manual för Ta en UC

Här kan du ladda ned en Användarmanual i pfd för Ta en UC 

Användarmanual för Ta en UC - English version

Tjänstens tre olika funktioner 

Fliken Ta en UC

  • Skriv in organisationsnummer eller personnummer.
  • Använder ditt företag kreditmallar anger du vilken under "Kreditmall".
  • Vid "UC-typ" väljer du den upplysning du vill ha. Söker du på ett företag visas de olika nivåerna samt Bokslut Direkt och Bolagshandlingar. Söker du på ett personnummer visas bl.a. Personupplysning och Enskild näringsverksamhet.
  • Under "Land" kan du välja ett annat land än Sverige.

Fliken Kontrollera

Med hjälp av person- eller organisationsnummer kan du kontrollera namn, adress och senaste bokslut innan du beställer.

Fliken Sök

Om du saknar person- eller organisationsnummer på den person eller det bolag som du vill ha en upplysning på kan du söka rätt på det här.

 

Guide till tjänsten Ta en UC

När du har klickat på beställ

Nu visas en översikt med fyra rutor. I rutorna får du en sammanfattning av viktig information. För företag visas även ett trafikljus med Riskklass, Riskprognos och kreditlimit.

Innehållsförteckningen

Med hjälp av innehållsförteckningen navigerar du mellan de olika avsnitten i kreditupplysningen.

Skriv ut

Via Skriv ut skapar du en pdf-fil på hela eller delar av upplysningen för att skriva ut eller spara.

Exportera till Excel

Många företag har behov av att kunna analysera bokslutsdata i Excel. Därför ser vi nu till att den som använder UC:s företagsupplysningar kan exportera bokslutsiffror direkt från en Standardupplysning till Excel.

Funktionaliteten ingår i priset för den som beställer en Standardupplysning som har minst ett års registrerade bokslutsiffror på företaget på svenska, danska, norska och finska aktiebolag.

Ta en ny upplysning

Vill du ta en ny upplysning fyller du bara i uppgifterna på sidan Ta en UC som ovan. När du beställt visas din nya upplysning på en ny sida och den förra ligger kvar på en egen sida.

 

Funktioner i tjänsten Ta en UC

Upplysningar lagras två dygn

De 20 senaste svenska upplysningarna lagras automatiskt (utan kostnad) i två dygn. Klicka på sidan Aktuellt så hittar du listan med dina upplysningar till höger.

Egna inställningar

Egna inställningar kan göras centralt på kundnummernivå eller för respektive handläggare. Tjänsten kan anpassas efter dina behov till exempel vilken beställningssida eller vilken UC-typ som ska vara förvald eller vad som ska bifogas vid utskrift till pdf.

Skriv ut till pdf

Skriv ut till pdf för att få översiktsbilden eller hela kreditupplysningen som en pdf. Detta gör det mycket enkelt att till exempel skicka en upplysning till andra medarbetare eller att skriva ut den. Välj Skriv ut, längst ner i innehållsförteckningen.

 

Plustjänster

En del funktioner finns som tillval och går under samlingsnamnet Plustjänster. De är självinstruerande tilläggstjänster som kan köpas till en extra kostnad.

Följande funktioner är Plustjänster:

Anteckningar

Anteckningar finns som tillval i Ta en UC och gör att du kan spara egna noteringar tillsammans med upplysningen, användbart för att till exempel visa kollegor speciella fakta och bakgrunden till ett beslut.

Registrera egen bokslutsinformation

Registrera din egen bokslutsinformation såsom budget, prognos och delårsbokslut. Om du har ett bokslut eller prognos som UC ännu inte har tillgång till, kan du nu själv registrera siffrorna. De egenregistrerade boksluten sparas och syns i avsnittet "Hela bokslutet" alternativt "Hela koncernbokslutet" när en ny upplysning beställs.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys är en analys av bokslutet som hjälper dig att se hur företaget har tillfört och använt likvida medel under året. Likviditeten är en viktig förutsättning för företagets utveckling och överlevnad. Kassaflödesanalysen, som grundas på FAR:s rekommendationer, är ett bra verktyg för att analysera om förändringar i likvida medel kommer från företagets affärsverksamhet, investeringsverksamhet i anläggningstillgångar eller räntebärande lån och ägarkapital.

Anpassa inställningar

Att vara ansluten till plustjänsterna innebär mer dynamiska upplysningar i och med att du har utökad flexibilitet att påverka utseenden på viktiga avsnitt.

 

Bra att veta om innehållet i kreditupplysningen

Obs-texter kan finnas i de olika avsnitten och visar på händelser eller förhållanden som kan ha betydelse för värderingen av innehållet. Det kan gälla tillkomna betalningsanmärkningar, stora inkomstskillnader mellan åren eller att personens civilstånd nyligen förändrats.

Hjälptexter finns på vissa ställen i upplysningen, till exempel i kreditomdömesavsnittet, där UC Riskklass och UC Riskprognos förklaras. Hjälpen öppnas i ett eget fönster när du trycker på ikonen. Vi kommer att lägga in fler liknande hjälpfunktioner.

Bokslut Direkt

Genom Bokslut Direkt kan du beställa en kopia av originalbokslutet direkt från bokslutsavsnittet i upplysningen. När en pdf-ikon med text "Bokslut direkt" visas i anslutning till en bokslutsperiod, innebär det att du kan beställa den perioden genom att klicka på pdf-ikonen.

Du kan även beställa bokslut via fliken Ta en UC, efter att du har fyllt i organisationsnummer väljer du UC-typ "Bokslut Direkt".

 

Utlandsinformation om företag och person

UC erbjuder även upplysningar från utlandet, du kan ändra land och välja ett annat land än Sverige.

Gör så här:

  • Gå in på Ta en UC
  • Klicka på "Sök"
  • Välj och fyll i land för företaget
  • Fyll i stad för företaget
  • Testa att söka

Skriv alltid in namn på företaget, komplettera med gatuadress och postnummer vid behov. Sökning av företag är gratis så prova dig fram.

Företagsupplysning Utland

Kan beställas på företag i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike.

Personupplysning Utland

Kan beställas på personer från Norge, Finland och Danmark.

Specialservice om utländska företag och personer från övriga länder

En manuell upplysning med kreditrekommendation, producerad av en erfaren analytiker, kan erhållas från hela världen. Innehållet kan variera beroende på förutsättningarna i respektive land. Tillgången till information varierar mellan olika länder.

 

Tips!

Är du inloggad på skrivbordsversionen av Ta en UC och vill växla till den mobilanpassade versionen? Klicka bara på mobilikonen högst upp till vänster!