Vad gör jag om jag anser att en uppgift är felaktig eller missvisande?

Antal svar 6

Uppgifter som är oriktiga eller missvisande ska alltid rättas. För att bedöma om en uppgift är oriktig eller missvisande måste man utgå från de förhållanden som gällde vid den tidpunkt då anmärkningen eller informationen tillkom.

Exempel på när uppgiften anses missvisande kan vara:

  • att du bevisligen betalat din skuld i tid
  • att personförväxling skett och att anmärkningen ska gälla en annan person

Uppgiften anses inte missvisande:

  • om din betalningsförsummelse berott på glömska
  • om du betalat din skuld, men gjort det för sent

Påpeka fel skriftligen
Om du anser att uppgiften inte är korrekt ska du skriva till UCs utredningsenhet:

UC AB
Utredningen
117 88 Stockholm

Vill du använda e-post är adressen utredningen@uc.se.

Ange ditt namn och ditt personnummer samt förklara varför du tycker att uppgiften är missvisande. Bifoga gärna någon handling som styrker din uppfattning.

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.