Hur rapporteras en obetald skuld?

Antal svar 6

Hur rapporteras en obetald skuld? (Allmänna mål)

Allmänna mål (a-mål) är skulder till stat och kommun. Exempel på allmänna mål är olika former av obetalda skatter och avgifter, t.ex. trängselskatter, parkeringsavgifter och studiemedel.

När en obetald skuld lämnas över från stat och kommun till Kronofogden (t.ex. från olika myndigheter som Skatteverket, Transportstyrelsen och CSN) för indrivning registreras den i myndighetens utsöknings- och indrivningsdatabas. När en skuld i ett allmänt mål överlämnas på detta sätt kallas det att skulden restförs. UC hämtar dagligen uppgifter om restförda skulder och registrerar detta i våra register.

Från och med den 1 december 2018 gäller nya regler för skulder till staten och kommuner (allmänna mål). De nya reglerna beror på ändringar i offentlighets- och sekretesslagen samt i kreditupplysningslagen. Reglerna innebär bland annat att kreditupplysningsföretagen i vissa fall inte har rätt att inhämta och visa uppgifter om restförda skulder innan Kronofogdens avitid löpt ut.

Observera att de nya reglerna endast är tillämpliga på allmänna mål för fysiska personer (privatpersoner) som inte är näringsidkare, de omfattar således inte juridiska personer (företag). Bedömer Kronofogden att en privatperson är näringsidkare har UC alltså rätt att sätta en betalningsanmärkning redan i samband med restföringen och behöver i dessa fall inte invänta att avitiden löpt ut. 

Vidare gäller förändringarna endast allmänna mål som inkommit till Kronofogden den 1 december 2018 eller senare. Skulder som restförts innan den 1 december 2018 omfattas således av de tidigare reglerna, enligt vilka en betalningsanmärkning fick registreras redan i samband med restföringen. För allmänna mål som registrerats innan den 1 december 2018 finns alltså inget krav på att Kronofogdens avitid ska ha passerat innan betalningsanmärkningen får registreras.

 

Hur rapporteras en obetald skuld? (Enskilda mål)

Enskilda mål är skulder till privatpersoner och företag (till skillnad från allmänna mål där fordringsägare är stat och/eller kommun). Exempel på enskilda mål är hyresskulder, banklån, kontokortsskulder etc.

Om du är skyldig någon (i regel privat fordringsägare) pengar och inte betalar tillbaka dem, kan fordringsägaren ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden, det vill säga, fordringsägaren riktar genom Kronofogden ett krav på dig att betala. Ansökan registreras och skickas till dig per brev och du kan inom utsatt tid bestrida kravet. Observera att ansökan om betalningsföreläggande endast registreras på juridiska personer (företag som t.ex. aktiebolag och handels- och kommanditbolag).

Om du inte gör några invändningar mot kravet (bestrider kravet) kommer Kronofogden att meddela utslag och med stöd av utslaget kan fordringsägaren begära att Kronofogden driver in skulden. UC inhämtar information om utslaget och registrerar detta som en betalningsanmärkning.

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.