Hur rapporteras en obetald skuld?

När en obetald skuld lämnas över från en myndighet (till exempel Skatteverket) till Kronofogden för indrivning registreras den i myndighetens utsöknings- och indrivningsdatabas. UC hämtar dagligen uppgifter om nytillkomna skulder och registrerar detta i våra register. Exempel på sådana skulder är obetalda skatter och avgifter.

Om du är skyldig någon (i regel privat fordringsägare) pengar och inte betalar tillbaka dem, kan fordringsägaren ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden, det vill säga, fordringsägaren riktar genom Kronofogden ett krav på dig att betala. Ansökan registreras och skickas till dig per brev och du kan inom utsatt tid bestrida kravet. Observera att ansökan om betalningsföreläggande endast registreras på juridiska personer (företag som t.ex. aktiebolag och handels- och kommanditbolag).

Om du inte gör några invändningar mot kravet (bestrider kravet) kommer Kronofogden att meddela utslag och med stöd av utslaget kan fordringsägaren begära att Kronofogden driver in skulden. UC inhämtar information om utslaget och registrerar detta som en betalningsanmärkning.

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt,

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.