UC.se mobil
Vad kan vi hjälpa dig med?
Bild

Konkursstatistik

Januari 2017

Trendbrott:

Företagskonkurserna ökar med +24 procent

Årets första månad bryter trenden. Statistik från UC visar att antalet företagskonkurser i januari konsekvent har minskat sedan 2013, fram tills nu. I år är det för första gången på fyra år en ökning i antal konkurser i januari

Vi vet dessvärre inte vad denna ökning kommer ifrån, men ett trendbrott är det definitivt. Vi hoppas att denna ökning är tillfällig och att de svenska företagskonkurserna åter är på rätt köl igen nästa månad, säger Victoria Preger, marknads- och kommunikationschef på UC AB.


Genomgående stora ökningar av antal företagskonkurser i hela landet

UCs statistik visar att trenden med ökat antal företagskonkurser speglar av sig även på länsnivå. I januari är det fler län som redovisar ökande siffror än tvärtom.

Störst ökning står Uppsala län (+200%), Västernorrlands län (+160%) och Östergötlands län (+133%). De län som, trots trendbrottet i landet, visar flest minskade antal konkurser är Jämtlands län (-50%), Kalmar län (-50%) och Hallands län (-45%).


Län Procentuell förändring januari* Procentuell förändring hittills 2017**
Stockholms län 32% -
Uppsala län 200% -
Södermanlands län 50% -
Östergötlands län 133% -
Jönköpings län -27% -
Kronobergs län 0% -
Kalmar län -50% -
Gotlands län - -
Blekinge län 0% -
Skåne län 13% -
Hallands län -45% -
Västra Götalands län -5% -
Värmlands län -13% -
Örebro län 86% -
Västmanlands län 43% -
Dalarnas län 56% -
Gävleborgs län 40% -
Västernorrlands län 160% -
Jämtlands län -50% -
Västerbottens län 29% -
Norrbottens län -9% -

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år

** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år


Trendbrott speglar av sig på alla branscher förutom detaljhandeln

Även UCs branschstatistik visar på ökat antal företagskonkurser inom de olika segmenten. Byggindustrin, som konsekvent har redovisat ökat antal konkurser flera månader i rad, redovisar även i januari ökade siffror, +35% - Trenden talar sitt tydliga språk, och det är tråkigt att se en sådan negativ utveckling för våra olika branscher. Just inom byggindustrin har vi sett trenden i några månader nu, och det är svårt att sia om varför. En tänkbar anledning är att marknaden just nu är mättad, avslutar Victoria Preger, marknads- och kommunikationschef på UC AB. Inom de olika branschsegmenten är det enbart detaljhandeln som visar minskande siffror, -32%. Övriga segment ökar: Partihandel +25%, Restaurang och hotell +33% samt Transport +12%.

Om UC AB konkursstatistik

UCs statistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

För mer information om UCs konkursstatistik, vänligen kontakta

Johanna Westin
PR-ansvarig
Telefon 076 525 01 16

Du som i fortsättningen vill ha UC konkursstatistik via e-post, fyll i formuläret