Varför är det viktigt att skydda sin aktiebok?

2016-06-02

Undersökningar tyder på att över 90 procent av alla aktiebolag missar att föra aktiebok trots att det är ett krav enligt svensk lag. Det är synd eftersom en korrekt och uppdaterad aktiebok i säkert förvar kan skydda dig från att bli utsatt för bedrägerier. 

De senaste tio åren har antalet bedrägeribrott tredubblats. För att minska antalet riskområden för dig som småföretagare rekommenderar vi dig att ha ordentlig koll på din aktiebok och nu ska jag berätta varför. 

Varje aktiebolag ska enligt aktiebolagslagen föra och uppdatera en aktiebok. Aktieboken är ett bolags förteckning över aktier och dess ägare. Kort sagt är det beviset på vem som äger ett bolag.

Det är en vanlig missuppfattning att Bolagsverket har information om vem som äger vilka aktier i bolaget. Bolagsverket har uppgifter om vilka som sitter i styrelsen, antalet utställda aktier och aktieslag. Men information om vem som är ny ägare eller vem som har sålt finns inte där. Ägare i ett aktiebolag registreras alltså inte av Bolagsverket.

Med den bakgrunden finns det tre viktiga anledningar till att skydda din aktiebok:

1, En digitalt lagrad aktiebok kan skydda ditt företag mot bolagskapningar

2, Slipp komplikationer när du vill sälja ditt bolag

3, Undvik att bli indragen i ägartvister