Starkare värdering hos företag med registrerade varumärken

2018-09-19

En av mina finska kollegor på Asiakastieto har skrivit en intressant artikel om hur kreditvärderingen för företag som innehar varumärken är klart högre, än för företag i genomsnitt. Jag tyckte det var så intressant så jag vill gärna dela med mig av detta till er.

Ett varumärke är ju ett sätt att skydda företagens rättigheter och att skilja sig från sina konkurrenter. Det är främst avsett att användas i näringsverksamhet, men lika enkelt kan en privatperson söka och inneha ett varumärke.

Enligt våra kollegor på Suomen Asiakastieto Oy så hade omkring 11 200 företag olika registrerade varumärken, med en sammanlagd omsättning på ungefär 191 miljarder euro. 63 procent av dessa företag innehar endast ett varumärke, men i synnerhet har stora företag använt varumärken för att skydda sina produkter eller tjänster.

Företag såsom Valio, Orion och Veikkaus har exempelvis över 300 registrerade varumärken, vilket tyder på en välplanerad affärsverksamhet där syftet är att skydda sina rättigheter. Frågan är då om detta spelar någon roll när det kommer till rör värderingen av ett företag?

Väsentlig skillnad bland företag

Bland samtliga aktiva företag utan registrerade varumärken är 15 procent av dem värderade som starka (AAA eller AA+). Motsvarande andel hos varumärkesföretag är 32 procent, alltså över dubbelt så stor.

Asiakastietos 7-stegiga värderingsmall Rating Alfa beaktar och kombinerar information om ekonomi, verksamhet, betalningssätt och ansvarspersoner. Det är därmed möjligt att dra större slutsatser om företagens förmåga att svara för sina förbindelser.

Mer information om värderingar kan du läsa här på Asiakastietos webbsida (OBS! På finska).

Victoria