Stabil utveckling för svenska företagskonkurser

2016-08-01

Högsommarens lugn avspeglas i konkurssiffrorna

I vår månatliga statistik över företagskonkurser ser vi för juli månad stabila totalsiffror, - 12 procent jämfört med samma månad i fjol. Inte helt oväntat!

Vår data visar även att restaurangbranschen redovisar allra bäst siffror för juli månad. Företagskonkurserna minskar nämligen inom detta segment med -20 procent, tätt följt av ”Partihandel” och ”Transport” som båda minskar med -16 procent.

Ta del av statistiken och ta reda på i vilka län som företagskonkurserna ökar och minskar mest i juli här!