Spaning: Så mår svenska startups

2017-11-02

Vid UC-dagen i Stockholm, som gick av stapeln den 25 oktober förra veckan, så berättade jag bland annat för våra 500 kunder om hur svenska startups mår. Jag tänkte dela med mig av denna kunskap och statistik även till dig som inte hade möjlighet att närvara då.

Det blir lätt att vi i olika sammanhang fokuserar på att svensk ekonomi drivs framåt av landets stora bolag, men det är ju egentligen tvärtom. 99 procent av alla företag i Sverige är småföretag och de står för fyra av fem nya jobb. Det är mot den bakgrunden vi nu börjat ta fram färska siffror på hur det går för Sveriges startups i termer av omsättning, överlevnadsgrad och antal anställda.

70 000 nya företag

Varje år startas cirka 70 000 nya företag, alltifrån enskilda firmor och handelsbolag till aktiebolag. 2016 startades 72 000 företag, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med året innan. Sett över årets första sex månader minskade antalet nystartade företag med 6 procent i år jämfört med samma period förra året.

Fördelat efter branschgrupper startades de flesta företagen inom service av motorfordon, bygg och anläggning samt inom juridik och ekonomiverksamhet.

Vad är en startup?

När vi på UC definierar vad ett startup är, så är det ett aktiebolag som inte ingår i en större koncernstruktur och det måste ha ett godkänt bokslut inlämnat. När vi mäter överlevnadsgrad så är mätperioden fem år, alltså behövs minst fyra inlämnade och godkända bokslut.

När vi tittar på antal nya startups så ser vi en kraftig ökning 2011 och framåt som sedan dess ha hållit i sig. Vi ser en ökning från ca 25 000 startups per år från 2008 (enligt vår definition av vad ett startup är) till runt 40 000 startups från 2011 och fram till idag.

Denna ökning beror dels på den högkonjunktur vi haft de senaste åren samt att aktiekapitalet sänktes den 1 oktober från 100 000 kr till 50 000 kr. Denna förändring gjorde att fler vågade ta steget att bilda aktiebolag samt att flera enskilda firmor gjordes om till aktiebolag. Det tredje kvartalet 2009 släpptes också apoteksmonopolet fritt och många nya företag startades.

Överlevnadsgrad och omsättning

När vi har tittat på överlevnadsgraden av startup-bolagen i Sverige (enligt vår definition av vad ett startup är) så ser vi att överlevnadsgraden har ökat från 70% år 2004 till 80% fram till 2017.  Så som ni märker så mår startup-bolagen väldigt bra i Sverige just nu. Överlevadsgraden ökar kontinuerligt.

Vi ser också en trend att det i dag är betydligt fler startups som startar varje år men som har färre antal anställda per bolag. För cirka fem år sedan var det färre antal nya startups men de hade då fler antal anställda per bolag. Vi ser också att antal startups ökar som jag beskrev tidigare men att omsättningen per företag minskar något år för år.

Det startas många startups årligen och det ska bli intressant att följa om trenden håller i sig. Vi på UC kommer att börja följa denna utveckling mer noga framöver och vi kommer också börja dela med oss av denna kunskap och statistik lite bredare framöver. Så håll utkik efter det! Och har du frågor eller funderingar, tveka inte att mejla mig på victoria.preger@uc.se.

 

Victoria